Všeobecné peněžní ústředí družstev v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1913 - 1949

Obsah fondu:
Valné hromady
Výroční zprávy
Bilanční soupisy
Zprávy dozorčí rady
Revize účtů
Účetní uzávěrky

Rozsah: 1,41 bm

Všeobecné peněžní ústředí družstev v Praze bylo vytvořeno v roce 1941 jako centrála ústavů lidového peněžnictví na území protektorátu. Zahrnovalo Jednotu záložen, Svaz záložen a Zemský svaz živnostenských záložen a družstev. Zrušeno bylo v roce 1949.