Všeobecná bankovní jednota

Fondy archivu ČNB

Časový rozsah fondu: 1911 - 1929 (1941)

Obsah fondu:
filiálka Pardubice: výroční zpráva 1928, bilance 1911 - 1928,
hlavní knihy 1921 - 1928 (1941 - ČBÚ),
vkladní knížky 1922 - 1928 (1934 - ČBÚ),
filiálka Plzeň: zrušené vkladní knížky,
obchodní korespondence 1911

Rozsah: 0,7 bm

Banka vznikla v roce 1922 převzetím filiálek bývalé Vídeňské bankovní jednoty (Wiener Bank-Verein), která působila od roku 1869. V roce 1929 se banka fúzí sloučila s Českou bankou Union.