Úvěrní banka v Kolíně

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1870 - 1902

Obsah fondu:
Protokoly správní rady 1870 -1899;
Dokumenty a písemnosti z obchodní činnosti;

Rozsah: 8,85 bm

Úvěrní banka v Kolíně byla založena výnosem ministerstva vnitra ze dne 3. března 1870 s akciovým kapitálem 200.000 zlatých.
Na valné hromadě konané 16.2.1896 bylo rozhodnuto zřídit pobočku banky v Praze. Doba byla volena příznivě, neboť v Praze byla posud pouze jediná česká banka - Živnostenská banka.
Pražská pobočka zahájila svoji činnost dne 8. července 1896 v najatých místnostech v Ovocné ulici. Roku 1898 banka v zastoupení pražské městské rady zprostředkovala odkoupení pražské koňské tramvaje. Těžiště obchodů banky se přesunulo z Kolína do Prahy. Roku 1899 na valné hromadě dne 26. února bylo usneseno přeložit sídlo ústavu z Kolína do Prahy. Následkem tohoto usnesení byla změněna firma " Úvěrní banka v Kolíně (jpg, 85 kB)" na firmu "Pražská úvěrní banka" v Praze.