Ústřední smírčí orgán ve věcech peněžnictví v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1928 - 1938

Obsah fondu:
Protokoly předsednictva (užší komise, smírčího senátu, plenárních zasedání) 1928 - 1938; záležitosti úrokových sazeb a podmínek;

Rozsah: 0,40 bm

Ústřední smírčí orgán (jpg, 35 kB) byl pověřen jednat o stížnostech pro porušení soutěžních norem v oblasti peněžnictví, podávat návrhy odpovědným úřadům na potrestání za porušení těchto norem. Dbal na sjednávání a udržování dobrého poměru mezi různými druhy a skupinami peněžních ústavů a peněžních podniků a pod.
Statutární orgány (jpg, 69 kB) této instituce představovaly předsednictvo, normativní výbor, smírčí senát, širší sbor (odvolací senát) a valné shromáždění členů. Ústřední smírčí orgán zanikl v roce 1941 zřízením Ústředního svazu peněžnictví.