Ústřední banka družstev v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu:

1920 - 1948

Obsah fondu:
Protokoly správní rady (jpg, 76 kB) a národní správy 1920 - 1945 (1948);
Protokoly ředitelství 1920 - 1945 (1948);
Protokoly dozorčí rady 1920 - 1944;
Protokoly valných hromad 1920 - 1943;
Knihy akcionářů 1921 - 1945;
Všeobecné záležitosti 1920 - 1945 (1948) - stanovy (jpg, 32 kB), dozorčí, jednací a jiné řády, záležitosti bilancí;
Dokumenty a písemnosti z obchodní činnosti: bilanční. a jiné účetní knihy, úvěrování a financování;

Rozsah: 6,10 bm

Akciová banka s původním názvem Všeobecná družstevní banka v Praze byla založena v roce 1920 za součinnosti Ústředního svazu československých družstev a Velkonákupní společnosti konzumních družstev. Jednalo se o družstevní centrály, které byly pod patronací sociálně demokratické strany. V jejich statutárních orgánech z tohoto důvodu zasedali čelní představitelé této strany (např.František Modráček, Karel Komeda).
Účelem banky bylo podporovat zájmy družstev všeho druhu a sloužit zároveň jako peněžní ústředna družstev i jako jejich poradna. Jednou z hlavních činností bylo povolovat úvěry družstvům soustředěným v Ústředním svazu československých družstev a Velkonákupní společnosti konzumních družstev. S účinnosti od 1. ledna 1942 přestala Všeobecná družstevní banka v dosavadní formě existovat a její obchody převzala nově utvořená Ústřední banka družstev jejímž účelem bylo úvěrovat konzumní družstva (např. Včela, Budoucnost, apod.) a umožňovat peněžní a obchodní styk mezi družstevními podniky navzájem. Výnosem ministerstva financí z 24. ledna 1948 bylo bance přikázáno, aby splynula s Moravskou bankou.