Státní banka československá

Fondy archivu ČNB

( literatura: 2, 17, 21, 64, 67)

Časový rozsah fondu: 1950 - 1992

Obsah fondu:
Zápisy z ranních a kolegiálních porad ředitelství 1950 - 1952
Protokoly zasedání bankovní správy 1953 - 1989
Protokoly bankovní rady 1990 - 1992
Materiály z operativních porad 1953 - 1989
Materiály z porad generálního ředitele s náměstky 1965 - 1969
Porady vedení SBČS 1990 - 1991
Věstníky a Zpravodaje SBČS 1950 - 1992
Směrnice a pokyny SBČS 1952 - 1989
Okružní dopisy a oběžníky SBČS 1950 - 1960
Příkazy generálního ředitele a předsedy SBČS 1950 - 1987
Korespondence generálního ředitele SBČS 1950 - 1969
Korespondence předsedy SBČS 1970 - 1992 (Akce na pomoc pohraničí, akce Z.- zlato, aktivy a porady vedoucích funkcionářů SBČS, banky v ČSR a v zahraničí, budovy a nemovitosti, cenné papíry, depozita, devizové záležitosti, dohody a smlouvy, SBČS v Československu a v zahraničí, finanční operace, investice a investiční výstavba, jubilea, kontrola finančního hospodaření podniků, drahé kovy, měnové záležitosti, peněžní reforma r. 1953, zahraniční návštěvy v SBČS, osobní záležitosti, restituce, škody a náhrady, politické záležitosti, hodnocení stavu státního hospodářství, úvěrování a financování půmyslových, zemědělských podniků a podniků vnitřního i zahraničního obchodu, apod.).
Organizace Státní banky československé, čsl. bankovnictví a peněžnictví 1950 - 1970
Zákony o SBČS, peněžnictví a bankovnictví 1950 - 1989
Dokumentace odvětvových správ ústředí a hlavního ústavu SBČS 1950 - 1989 (právní agenda, úvěrování a financování, metodika směnárenské činnosti a zúčtovacího styku, kontakty s orgány státní správy a KSČ, devizová agenda a finanční operace se zahraničím, měnové záležitosti, zlaté rezervy, metodika účetnictví v SBČS).
Nemovitosti Státní banky československé 1938 - 1978

Rozsah: 220 bm, cca 1700 bm ve stádiu zpracování

Po převzetí moci v únoru 1948 usiloval komunistický režim o centralizaci dosavadního systému čsl. bankovnictví a o řízení emisní a úvěrové politiky z jednoho centra. Tyto snahy vyústily v roce 1950 ve zřízení Státní banky československé (SBČS). Jejím úkolem bylo vydávat bankovky, poskytovat hospodářským a obchodním institucím provozní úvěry a od roku 1958 také investiční úvěry. Mimo to převzala financování družstev všech typů. Celostátně prováděla veškerý zúčtovací a platební styk. Od roku 1970 jí bylo svěřeno řízení a kontrola devizové politiky. Ještě v roce 1988, kdy bylo tehdejší politické moci jasné, že systém "monobanky" je pro čsl. ekonomiku nadále neudržitelný, byly zahájeny přípravné práce pro oddělení emisních funkcí od obchodní činnosti. Po pádu komunistického režimu v listopadu 1989 se na základě zákona č. 130/1989 přeměnila ve výlučně centrální emisní banku. Tuto funkci vykonávala do zániku československé federace k 31.12.1992. Fond je zpracován dosud pouze částečně.