Spořitelna československých vojsk v zahraničí v Praze (v Londýně)

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1940 - 1945

Obsah fondu:
Zápisy, účetní knihy, běžná obchodní korespondence;
Vkladní knížky (jpg, 29 kB);

Rozsah: 2,80 bm

Spořitelna zahájila činnost v roce 1940 v táboře samostatné československé brigády v Anglii s dodatečným souhlasem československé vlády v roce 1941. Likvidace spořitelny byla provedena k datu 31.12.1945 Legiobankou.

sp_cs_vojsk_obr_02