Severočeská banka v Litoměřicích

Fondy archivu ČNB

( literatura: 53, 67)

Časový rozsah fondu: 1920 - 1923

Obsah fondu: Protokoly správní rady, protokoly ředitelství;

Rozsah: 0,10 bm

Činnost banky byla zahájena 1. lednem 1920. Významnými podílníky na akciovém kapitálu byly Moravská agrární a průmyslová banka v Brně a Pozemková banka v Praze. Šlo výrazně o menšinovou národnostně českou banku, která měla finančně a zakladatelsky podporovat český element v poněmčeném prostoru severních Čech. Již v roce 1922 se banka stala imobilní a v roce 1923 byla sloučena s Pražskou úvěrní bankou v Praze.