Pražská súčtovací banka v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1918 - 1948

Obsah fondu:
Protokol správní rady (jpg, 74 kB) a národní správy 1918 -1945 (1949);
Protokoly výkonného výboru 1926 -1945;
Protokoly dozorčí rady 1927 -1945;
Protokoly valných hromad 1918 -1942;
Všeobecné záležitosti 1919 -1945 (1950) - bilance - výroční zprávy (jpg, 79 kB), převzetí banky Národní bankou československou;
Dokumenty a písemnosti z obchodní činnosti: bilanční a jiné účetní knihy;

Rozsah: 4,60 bm

Banka byla založena v roce 1918 a jako koncesionáři fungovaly prezidiální banky Svazu českých bank: Živnostenská banka v Praze, Agrární banka v Praze, banka "Bohemia" v Praze. Banka byla oprávněna přijímat peníze na žirové účty výhradně pro banky a členy Pražské burzy pro zboží a cenné papíry, dále obstarávat inkaso směnek, šeků a poukázek, eskontovat směnky splatné v Československu, povolovat půjčky na zástavy valut, neraženého zlata a stříbra a cenných papírů. Uzavřením peněžní burzy v roce 1938 a omezením burzovních obchodů byla zcela porušena výtěžková finanční rovnováha banky. Od roku 1939 byla banka odkázána na provádění clearingových převodů, které ji svěřovala Národní banka československá.
V roce 1942 získala do svého vlastnictví téměř celý akciový kapitál Pražské súčtovací banky Národní banka československá a roce 1948 ji zcela převzala.