Poštovní spořitelna v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 6, 67)

Časový rozsah fondu: 1918 - 1950

Obsah fondu:
Protokoly poradního sboru 1919 - 1930;
Protokoly správního sboru a představenstva 1931 - 1945 (1947);
Protokoly výkonného výboru 1931 - 1945 (1950);
Stanovy, jednací a organizační řády, pravidla apod. 1889 - 1945 (1948);
Zákony a úmluvy o spořitelně 1886 - 1945 (1949); postovni_sp_obr_01
Bilance 1918 - 1945 (1950);
Výroční zprávy 1918 - 1944;
Dokumenty a písemnosti z obchodní činnosti: bilanční a jiné účetní knihy, reorganizace šekové služby, úvěrové záležitosti, záležitosti žira;

Rozsah: 5,50 bm

 

Československá poštovní spořitelna byla založena v roce 1918, kdy převzala v novém československém státě šekovou službu bývalého rakouského poštovního spořitelního úřadu ve Vídni. Byla tehdy zřízena jen jako správní úřad v oboru působnosti poštovní správy. Zákonem číslo 140/1919 Sb. byl zřízen Poštovní úřad šekový. Jeho úkolem bylo provádět bezhotovostní platby mezi jednotlivými hospodářskými subjekty. Tím sehrál důležitou roli při stabilizaci měnových poměrů v nově vzniklé ČSR, čímž snížil potřebu oběživa na platy v hotovosti. U Poštovního úřadu šekového se zároveň soustřeďovala největší část příjmů a výplat státu na ústředním kontě.
V roce 1930 byl zákonem č. 143/1930 Sb. přeměněn Poštovní úřad šekový na Poštovní spořitelnu, když jako nový atribut jeho činnosti byla zavedena spořitelní služba. Tato instituce byla rovněž důležitým činitelem a místem pro upisování vnitřních státních půjček.