Poradní sbor ve věcech peněžnictví v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1932 - 1941

Obsah fondu:
Protokoly předsednictva (přípravného komité, zvláštního výboru, plenárních zasedání) 1932 - 1941;

Rozsah: 3,80 bm

Úkolem Poradního sboru bylo stanovit pro soutěž v peněžnictví zásady dobrých mravů, zejména pokud se týkaly úrokových dohod všeho druhu, upravovat úrokové sazby, jednat o stížnostech pro porušování soutěže mezi peněžními ústavy, dávat souhlas k zřizování nových peněžních ústavů, doporučovat směrnice pro provádění revisí peněžních ústavů, podávat dobrozdání v otázkách úvěrového systému, pečovat o vybudování statistiky v oboru peněžnictví, vysílat své zástupce do odborných poradních sborů a pod. Předsedou Poradního sboru byl guvernér Národní banky československé. V jeho předsednictvu byly zastoupeny zemské peněžní ústavy, komerční banky a ústavy lidového peněžnictví. Poradní sbor zanikl v roce 1941 zřízením Ústředního svazu peněžnictví.