Likvidační fond měnový

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1948 - 1950

Obsah fondu:
Zápisy ze schůzí představenstva

Rozsah: 15,65 bm

Likvidační fond měnový vznikl v roce 1947 v souvislosti s prováděním měnové reformy z roku 1945. Zabýval se uvolňováním prostředků z tzv. vázaných vkladů. Zanikl vyhlášením měnové reformy v roce 1953.