Hospodářská úvěrní banka v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1868 - 1921

Obsah fondu:
Protokoly (jpg, 110 kB) správní rady (jpg, 108 kB) 1871 - 1922;
Protokoly presidia 1919 - 1921;
Protokoly valných hromad 1906 - 1921;

Rozsah: 0,55 bm

Banka byla založena v roce 1867 s akciovým kapitálem 2 milionů zlatých rozloženým na akcie po 200 zlatých nominální hodnoty. Postupně byl akciový kapitál zvyšován až na Kč 50 milionů. Původním účelem banky bylo poskytování úvěrů a provozováni běžných bankovních obchodů. Úvěrovala zemědělské podniky zejména velké statky neboť byla zřízena jako peněžní ústav šlechtický a velkostatkářský.
Postupem doby zaměřovala se banka i na průmyslové obory, čímž její činnost nabývala značného rozsahu.
Splynutí s Českou průmyslovou bankou v Praze, které bylo uskutečněno od 1. ledna. 1922 a název České průmyslové banky byl proto změněn na Česká průmyslová a hospodářská banka v Praze.