Česká průmyslová banka v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 35, 36, 67)

Časový rozsah fondu: 1898 - 1948

Obsah fondu:
Protokoly správní rady 1896 - 1943;
Protokoly výkonného výboru 1898 - 1943;
Protokoly ředitelských schůzí 1908 - 1942;
Protokoly dozorčí rady 1918 - 1943;
Stanovy, řády jednací apod. 1916 - 1941;
Emise akcií banky a syndikáty 1898 - 1941;
Bilance banky 1941 - 1942;
Valné hromady banky 1898 - 1943;
Výroční zprávy banky 1898 - 1941;
Revise v bance 1930 - 1942;
Slučování bank 1939 - 1943;
Filiálky a expositury banky 1926 - 1943;
Společné a vnitřní záležitosti 1899 - 1943;
Banky, společnosti peněžní, průmyslové, obchodní aj. 1899 - 1943;
Budovy banky 1893 - 1936;
Dokumenty a písemnosti z obchodní činnosti: bilanční aj. účetní knihy
-záležitosti úvěrové -písemnosti právního a průmyslového oddělení
-písemnosti běžné obchodní činnosti a pod. z roku 1898 - 1943.

Rozsah: 85,00 bm

cpb_obr_01Banka byla založena roku 1898 na podnět České národohospodářské společnosti ve snaze zřídit nový český bankovní ústav, který by zakládal, financoval a podporoval průmyslové závody. Hlavním úkolem ústavu bylo poskytovat dlouhodobé úvěry pro průmyslové investice na podkladě hypotečního zajištění a vlastní emise bankovních dlužních úpisů. Banka se již od počátku uchýlila od svého původního, úzce vymezeného poslání a zahájila činnost všeobecné obchodní banky.
Živý komisionářský styk s četnými obory průmyslu a organizační činnost, přispěly časem k užšímu zakotvení banky a těsnějšímu spojení s jednotlivými obory průmyslové výroby. Z toho se časem vyvinula zakladatelská činnost, takže banka kontrolovala značný průmyslový koncern k němuž patřily podniky různých oborů průmyslového podnikání (např. Jihočeská zbrojovka ve Strakonicích, továrna na výbušniny a patrony, Sellier & Bellot ve Vlašimi a koželužské závody A. & J. Nejedlý v Kuklenách.

cpb_obr_02

S platnosti od 1.ledna 1922 převzala banka fúzí Hospodářskou úvěrní banku pro Čechy a Obchodní a průmyslovou banku v Moravské Ostravě a od l. ledna 1923 ještě Obchodní banku v Hradci Králové.
Akciový kapitál při založení banky činil jeden milion zlatých V souvislosti s fúzí v roce 1922 bylo provedeno zvýšení akciového kapitálu na 210 milionů Kč.
V červnu roku 1943 nařídila německá okupační správa sloučení banky se Živnostenskou bankou v Praze.