Česká banka v Praze

Fondy archivu ČNBcb_budova_banky

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1907 - 1947

 Obsah fondu:

Protokoly správní rady 1907 - 1939;
Protokoly představenstva 1927 - 1938;
Protokoly výkonného výboru 1908 - 1939;
Protokoly denního exekutivu 1908 - 1926;
Protokoly ředitelství 1908 - 1939;
Protokoly dozorčí rady 1908 - 1939;
Protokoly valných hromad (jpg, 81 Kb) 1926 - 1939;
Protokoly sanační;
Revise v bance 1930 - 1939;
Interní záležitosti 1907 - 1039 (vývoj a organizace banky, korespondence s ministerstvy a úřady);
Koncernové společnosti 1921 - 1939;
Knihy akcionářů České banky;
Dokumenty a písemnosti z obchodní činnosti (stanovy, dozorčí a jednací řády, bilance - cenné papíry, matriky účtů, úvěrové záležitosti, zabavený majetek - záležitosti právního oddělení).

Rozsah: 29,00 bm

cb_vkladni_knizka

Ustavující valná hromada se konala dne 30. 11. 1907. Prezidentem správní rady byl zvolen významný mladočeský politik a národohospodář JUDr. Vladimír Srb.
Obchodní činnost zahájila banka v místnostech Stýblova domu na Václavském náměstí v Praze. Již ve svých začátcích vyvíjela banka všestrannou činnost. Plánovitě budovala pravidelné, běžné, bankovní obchody. Navazovala čilé styky s řadou čelných průmyslových závodů a kapitálově se účastnila na řadě významných podniků. V roce 1912 byl dále zvýšen akciový kapitál ze 4 na 8 milionů K. V létech 1910 - 1912 započala banka se zakládáním poboček a expozitur. Banka zvýšila roku 1919 akciový kapitál z 12 na 20 milionů Kč a v roce 1920 na 40 mil. Kč a roku 1921 na 60 milionů Kč.
V roce 1923 byla Česká banka silně postižena deflační krizí a byla sanována. V roce 1925 byla za pomoci Národní banky Československé a Živnostenské banky vnitřně konsolidována. V roce 1926 provedla likvidaci Kupecké banky v Brně. Roku 1927 byla nařízena Ministerstvem financí bance fúze s Bankou stavebních živností a průmyslu. Před tím již byla provedena fúze Kupecké banky v Brně s Českou bankou.
Hospodářská krize v létech 1930 - 1933 znamenala pro banku další ztráty v jejím finančním hospodaření. V roce 1931 proto snížila akciový kapitál ze 60 na 50 milionů Kč. Od roku 1934 se její poměry zlepšily, zvláště v roce 1936, kdy nastalo oživení výroby z důvodu zbrojení, pro které byla vypsána "Půjčka obrany státu" ve výši 4 miliardy Kč.
V červnu roku 1939 nařídily německé okupační úřady sloučení České banky se Živnostenskou bankou v Praze.