Banka stavebních živností a průmyslu v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1912 - 1927

Obsah fondu:
Protokoly sanační 1926 - 1927
Protokoly úvěrové 1925 - 1926

Rozsah: 0,30 bm

Banka byla založena v roce 1913 za účelem všestranně podporovat stavební živnosti a jim příbuzné průmyslové podniky.
Banka zanikla v roce 1927 sloučením s Českou bankou v Praze.