Banka pro průmysl pivovarský v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1926 - 1940

Obsah fondu:
protokoly likvidačního výboru;

Rozsah: 0,10 bm

Banka byla založena v roce 1910 za součinnosti odborných pivovarských korporací. Jejím posláním bylo provádět veškeré bankovní obchody, jakož i obchody se zbožím se zvláštním zřetelem k pivovarskému průmyslu. Vzhledem k značným ztrátám, bylo v roce 1925 navrženo sloučení Banky pro průmysl pivovarský s Agrární bankou. K sloučení však nedošlo, banka vstoupila do likvidace, kterou byla pověřena Agrární banka.