Americko - slovenská banka

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1922 - 1930

Obsah fondu:
Hlavní knihy (účtů)

Rozsah: 0,60 bm

Banka byla založena v roce 1920 v Bratislavě z popudu amerického bankéře slovenského původu Michala Bosáka, zanikla v roce 1933 likvidací.