Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ČNB poskytla dne 15. 5. 2024 následující informace týkající se mincí vydaných k výročí úmrtí A. Sládkoviče a J. V. Myslbeka:

Mincemi jsou pouze ty ražby, které jako mince označily právní předpisy vydané na základě zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v případě předmětných mincí vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky č. 20/1972 Sb., o vydání pamětních stříbrných dvacetikorun k 100. výročí úmrtí A. Sládkoviče a pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka.

S ohledem na nedostatek spolehlivých dobových pramenů nemůže ČNB s jistotou sdělit, zda se jedná o jiné, od vyhlášených mincí odchylné ražby medailí (pojem žeton považujeme za totožný s medailí, používaný spíše pro menší ražby z obecných kovů) nebo o zkušební (vzorové) ražby mincí. Skutečností je, že tak jako v současnosti (i když v míře mnohem menší), využívali upravené návrhy z výtvarných soutěží na mince i jiní vydavatelé, zejména podnik Artia, pověřený v systému podniků zahraničního obchodu (PZO) dovozem a vývozem kulturních statků, jehož součástí byl i vývoz československých mincí, medailí a dalších uměleckých kovovýrobků do zahraničí.

K případnému zařazení podobných ražeb do sběratelských katalogů se ČNB nemůže vyjádřit, jelikož takové katalogy nevydává a ani není oprávněna stanovovat principy a metodiku, podle nichž se katalogy mincí, medailí a podobného sběratelského materiálu sestavují, jde zpravidla o rozhodnutí autora, příp. vydavatele.