Elektronický formulář

Žádost o poskytnutí informace – elektronický formulář (právnická osoba)

ČNB je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Prostřednictvím tohoto formuláře je možno zasílat žádost o poskytnutí informace vztahující se k působnosti České národní banky. Lhůta pro poskytnutí požadované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. činí 15 dnů od jejího přijetí ČNB.

ČNB zpracovává osobní údaje, bližší informace naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů, jež je dostupná na https://www.cnb.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju-a-pravni-ujednani/ochrana-osobnich-udaju/.

Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.
 

Brání-li nedostatek údajů o žadateli (podle §14 odstavce 2 zákona č. 106/1999 Sb.) postupu vyřízení žádosti, vyzve ČNB žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.