Zrušení 50haléřových mincí a jeho možný dopad do cen

Dne 31. 8. 2008 končí platnost 50haléřových mincí. Důvodem tohoto opatření je, že drobné mince přestaly plnit funkci oběživa. Udržování 50haléřových mincí v oběhu bylo spojeno s vysokými náklady, a to jak ze strany centrální banky, tak i ze strany komerčních bank a obchodníků.

Obchodníci mohou po zrušení těchto mincí postupovat dvěma způsoby. Buď mohou zaokrouhlit všechny ceny na celé koruny, nebo mohou ponechat nezaokrouhlené ceny s tím, že bude zaokrouhlena cena celkového nákupu. Zkušenost se zrušením 10 a 20haléřových mincí v roce 2003 nasvědčuje tomu, že většina obchodníků bude zaokrouhlovat až cenu celkového nákupu.

Na základě této zkušenosti byl odhadnut maximální cenový dopad zrušení 50haléřových mincí, a to za následujících předpokladů: (i) položky s cenami pod 5 Kč budou všechny zaokrouhleny na celé koruny nahoru, (ii) položky s cenami mezi 5 a 50 Kč budou zaokrouhleny na celé koruny nahoru u 30 % obchodníků; 70 % obchodníků zaokrouhlí až cenu celkového nákupu, (iii) položky s cenami nad 50 Kč jsou již dnes zaokrouhleny na celé koruny; pokud tomu tak není, je tomu tak z marketingových důvodů a k zaokrouhlení ceny nedojde ani po zrušení 50haléřových mincí. Za těchto předpokladů by maximální dopad činil 0,24 procentního bodu (Tab. 1). Skutečný dopad bude s vysokou pravděpodobností nižší a v rámci přirozené kolísavosti cen stěží identifikovatelný. To lze předpokládat mimo jiné na základě zkušenosti s dopady zrušení drobných mincí v roce 2003, kdy ani skutečná inflace, ani její vnímání a očekávání ekonomickými subjekty nebyly tímto krokem výrazněji dotčeny.

Souběžně se zrušením 50haléřových mincí dojde i ke zrušení 20korunových bankovek z důvodu racionalizace emise oběživa a peněžního oběhu. Tyto bankovky byly průběžně nahrazovány 20korunovými mincemi, a proto nelze očekávat jakýkoli cenový dopad jejich zrušení.

Tab. 1 (Box) Maximální dopad zrušení 50h

Odhad maximálního dopadu zrušení 50haléřových mincí do inflace je poměrně nízký

Cenové rozpětí položek 0-5 Kč 5-50 Kč Celkem
Váha ve spotřebním koši (v %) a)  0,8 28,4 29,2
Průměrná cena (v Kč) a) 2,50 25,70  
Průměrné zdražení při zaokrouhlení nahoru (v Kč) b) 0,50 0,075  
Průměrný nárůst ceny (v %) b) 20 0,3  
Max. dopad do inflace (v p.b.) 0,16 0,08 0,24

a) odhad ČNB
b) maximální odhad ČNB