Zprávy o inflaci

Zpráva o inflaci byla vydávána v letech 1998 až 2020. Od roku 2021 je nahrazena Zprávou o měnové politice.