Zrušení 10 a 20 haléřových mincí a jeho možný dopad do cen

Od 1.10. 2003 skončí platnost 10 a 20 haléřových mincí. Zrušení těchto mincí mohou obchodníci řešit dvojím způsobem. Buď zaokrouhlením všech cen na 50 haléře. V tomto případě lze odhadnout, že většina cen by byla zaokrouhlena nahoru. Druhou možností je ponechání nezaokrouhlené ceny s tím, že bude zaokrouhlena cena celkového nákupu.

V případě zaokrouhlení všech cen nahoru na 50 haléře (znamená horní hranici možných dopadů zrušení mincí do cen) lze předpokládat, že nejvíce budou tímto opatřením dotčeny položky s nízkými cenami, kde růst ceny např. o 20 haléřů může znamenat poměrně velký procentní nárůst. Naopak ceny velké většiny zboží nad 150 Kč jsou již zaokrouhleny na celé koruny a v cenové relaci 50 až 150 Kč se jedná o zhruba polovinu položek. Na základě těchto předpokladů lze odhadnout možný maximální dopad zrušení mincí do inflace (viz tabulka).

Odhad maximálních dopadů zrušení 10 a 20 haléřových mincí do inflace je poměrně nízký

  Cena položek Celkem
  do 50 Kč 50 Kč - 150 Kč  
Počet ve spotřebitelském koši 250 180 430
Stálá váha v % 42,7 19,5 62,2
Průměrná cena v Kč 20,51 88,76  
Průměrné zdražení při zaokrouhlení nahoru v Kč 0,25 0,125  
Průměrný nárůst ceny v % 1,22 0,14  
Max. dopad do inflace v proc.b. 0,52 0,03 0,55
Pozn. U položek nad 150 Kč již předpokládáme, že jejich ceny jsou zaokrouhleny

Jednorázové zvýšení cen v uvedeném rozsahu lze však považovat za málo pravděpodobné. Zrušení 10 a 20 haléřových mincí je ohlášeno dlouhou dobu, řada cen již byla prodejci zaokrouhlena. Významní prodejci rovněž průběžně ohlašují, že budou zaokrouhlovat ceny až v souhrnu za celý nákup. Pokud by tedy v okamžiku zrušení mincí byla zaokrouhlena nahoru pouze zhruba polovina dosud nezaokrouhlených spotřebitelských cen, cenový dopad zrušení drobných mincí by bylo možno odhadnout maximálně na 0,3 procentního bodu. Tento dopad by byl pravděpodobně navíc rozložen na delší období.