Změny v metodice šetření inflačních očekávání

V režimu cílování inflace hrají inflační očekávání významnou roli. Centrální banky operující v tomto režimu se snaží ovlivnit inflační očekávání spotřebitelů, výrobců i ostatních ekonomických aktérů tak, aby odpovídala inflačnímu cíli banky. Pokud jsou očekávání blízko inflačního cíle, výrazně to napomáhá budoucímu splnění tohoto cíle. Inflační očekávání hrají významnou roli i v rámci prognózy ČNB a centrální banka věnuje pozornost výsledkům jejich statistických měření. ČNB zahájila pravidelné měření inflačních očekávání v květnu 1999 mezi analytiky finančního trhu, v červnu 1999 mezi podniky a domácnostmi. Měsíční statistické šetření mezi 15 vybranými domácími i zahraničními analytiky poskytuje ČNB představu o inflačním očekávání finančního trhu. Čtvrtletní statistické šetření mezi domácnostmi je založené na větším a náhodně vybraném vzorku 600 domácností a jeho výsledky ČNB dávají představu o inflačním očekávání spotřebitelů. Čtvrtletně probíhá i statistické šetření podniků, dotazováno je 120 manažérů významných podniků ze všech odvětví ekonomiky. Výsledky tohoto šetření ČNB dávají hrubou představu o inflačním očekávání výrobců. Postupem času se měnily požadavky ČNB na zjišťované údaje a tudíž v průběhu posledních let došlo k několika metodickým změnám v šetření inflačních očekávání, z nichž nejvýznamnější jsou tyto:

  • účastníci finančního trhu jsou dotazováni pouze na očekávaný meziroční index růstu spotřebitelských cen v horizontu 1 roku a 3 let, dotaz na budoucí vývoj čisté inflace byl vypuštěn (od června 2001);

  • u inflačních očekávání finančního trhu byl počet dotazovaných analytiků postupně rozšířen z 10 na 15;

  • respondenti z řad podniků a domácností jsou kromě ročního horizontu dotazováni i na očekávanou inflaci za 3 roky, dotaz na inflaci na konci roku byl vypuštěn (od ledna 2003);

  • podnikům a domácnostem se při šetření přestala sdělovat hodnota poslední inflace (u podniků od června 2002, u domácností od března 2003);

  • až do března 2003 nebyly ošetřeny extrémy v odpovědích z řad podniků a domácností, očekávání byla spočtena jako aritmetický průměr ze všech odpovědí. Počínaje červnem 2003 je u šetření inflačních očekávání podniků a domácností ze získaných odpovědí odstraněno 5 % maximálních a 5 % minimálních odpovědí a průměrná očekávání jsou spočtena jako aritmetický průměr ze zbývajících 90 % odpovědí.