Vývoj cen benzínu a jeho dopad do inflace v ČR

Otázce vývoje světových cen ropy, domácích cen pohonných hmot a jejich odrazu v inflaci byl věnován box ve Zprávě o inflaci z července 2000. V následném období (a zejména v poslední době) bylo možné pozorovat tlaky, jejichž očekávaným důsledkem by měl být růst cen pohonných hmot. Přibližně od první poloviny roku 2002 dochází k postupnému zvyšování cen ropy na světových trzích. Pozvolný růst cen ropy dále výrazněji zrychlil v posledních měsících, a to jak z důvodu geopolitického napětí na Blízkém východě, tak i v důsledku politické nestability ve Venezuele a Nigérii. V posledních týdnech ceny severomořské ropy typu Brent několikrát překročily svá dosavadní denní maxima a opakovaně přesáhly magickou hranici 50 USD/barel v důsledku nových informací o nízkých ropných rezervách v USA a dopadech hurikánu Ivan v oblasti Mexického zálivu (ještě vyšších hodnot dosahovaly ceny ropy WTI, na kterou se média většinou zaměřují vzhledem k jejímu dominantnímu významu pro americký trh). Počínaje prvním lednem letošního roku došlo navíc v České republice ke zvýšení spotřební daně z pohonných hmot, přičemž konkrétně daň z motorových benzínů se zvýšila o 1 Kč/litr na nynější úroveň 11,84 Kč/litr. Dopad tohoto zdanění byl dále znásoben (viz Graf 1) daní z přidané hodnoty v tehdejší výši 22 % (později snížené na 19 %).

Graf 1 (Box)

  Graf 1: Dopad zdanění motorových benzínů.

Přes výše zmíněné faktory růstu cen pohonných hmot však ceny nejprodávanějšího benzínu typu Natural 95 v posledních letech nemají výrazný růstový trend (viz Graf 2). Důvodů je hned několik. Za prvé, ceny ropy uralské, která je vstupem pro valnou většinu produkce pohonných hmot v ČR, se odvozují nikoli od krátkodobých maxim, nýbrž od průměrných cen za minulá období, která jsou prozatím stále výrazně nižší než krátkodobá maxima. Druhým důvodem je posilování kurzu koruny vůči americkému dolaru. Toto posilování, které bylo pozorováno přibližně od poloviny roku 2002, působilo proti zvyšování korunových cen ropy dovážené do ČR. Korunové ceny dovážené ropy jsou tak v současnosti přibližně na stejné úrovni jako v polovině roku 2000.

Graf 2 (Box)
Na vývoji cen pohonných hmot v ČR se kromě rostoucích cen ropy podílel též posilující kurz koruny vůči USD

Graf 2: Na vývoji cen pohonných hmot v ČR se kromě rostoucích cen ropy podílel též posilující kurz koruny vůči USD

Třetím důvodem slabé reakce cen pohonných hmot na růst světových cen ropy je poměrně výrazné snížení marží v oblasti výroby, distribuce a prodeje pohonných hmot na tuzemském trhu v průběhu posledních několika let. Konečně je třeba zmínit, že dopady změn v korunových cenách ropy do maloobchodních cen benzínu jsou výrazně tlumeny principem spotřební daně stanovené nikoli jako procentuální přirážka k ceně prodejce bez daní, nýbrž jako absolutní částka za litr benzínu. V současnosti tato částka představuje zhruba třetinu celkové ceny benzínu a její tlumící efekt je tedy velice zřetelný. Analýzy ČNB celkově naznačují, že změna korunových cen dovážené ropy v rozsahu 10 % se do domácí inflace promítne zhruba 0,2 procentními body.

Graf 3 (Box)

Graf 3: Vývoj maloobchodních cen pohonných hmot

Příspěvek cen pohonných hmot na celkové inflaci měnil v čase znaménko (meziročně v procentních bodech) Vývoj maloobchodních cen pohonných hmot v posledních několika letech bez zřetelného trendu vedl k tomu, že jejich přímý příspěvek ke spotřebitelské inflaci kolísal mezi kladnými a zápornými hodnotami (viz Graf 3). Konkrétně ve třetím čtvrtletí 2004 tento příspěvek dokonce postupně klesl z téměř 0,3 procentního bodu v červenci na 0,2 procentního bodu v září.