Vysokofrekvenční indikátory ekonomické aktivity v období pandemie covid-19

(autoři: Tomáš Adam, Soňa Benecká)

Centrální banky začaly využívat alternativní vysokofrekvenční indikátory pro sledování hospodářského vývoje. Zpoždění v publikacích tradičních ekonomických dat a komplikace spojené s jejich sběrem znesnadňují sledování a interpretaci aktuálního ekonomického vývoje v dramatických situacích, jako například v době pandemie covid-19. Naopak některé vysokofrekvenční indikátory dostupné na denní či týdenní frekvenci jsou schopny bez významného zpoždění poskytnout dodatečné informace ohledně vývoje ekonomické aktivity zejména v obdobích, kdy dochází k prudkým změnám v ekonomikách.[1] Pro potřeby sledování a hodnocení spotřebitelského chování lze například využít monitoring klíčových slov ve vyhledávání na internetu, informace o transakcích prostřednictvím údajů z platebních karet či trendy v pohybu osob. Objem průmyslové výroby pak může ilustrovat spotřeba energií, doprava na železnicích či v letadlech, popř. mýtné vybrané na silnicích.

Komplexnější pohled na více sektorů ekonomiky nabízejí indexy aktivity publikované například Bundesbankou či Fedem. Týdenní index aktivity německé ekonomiky[2] zahrnuje devět vysokofrekvenčních indikátorů. Data jsou transformována tak, aby výsledný index popsal mezičtvrtletní vývoj německé ekonomiky, tj. vývoj za posledních 13 týdnů ve srovnání s předešlými 13 týdny. Vedle spotřeby elektřiny a mýta vybraného na německých silnicích a dálnicích zahrnuje také počet celosvětově uskutečněných komerčních letů dopravními a nákladními letadly. Situace na německém trhu práce je aproximována počtem vyhledávání pojmů na internetu týkajících se nezaměstnanosti, zkrácených úvazků a vládní podpory. Chování německých spotřebitelů je signalizováno počtem chodců na obchodních třídách německých měst spolu s indexem spotřebitelské důvěry. Údaje o znečištění ovzduší pak naznačují vývoj v dopravě. Newyorský Fed zveřejňuje Týdenní ekonomický index[3] shrnující vývoj deseti vysokofrekvenčních ukazatelů dostupných pro americkou ekonomiku. Mezi těmito ukazateli jsou data o spotřebě elektřiny, týdenní údaje z trhu práce, údaje o maloobchodních tržbách, prodeji pohonných hmot, výrobě oceli, nákladní dopravě či daňovém inkasu. Na rozdíl od indexu Bundesbanky je tento index konstruován tak, že jeho výsledná hodnota vypovídá o meziročním růstu americké ekonomiky.

Zmíněné indexy naznačují, že obě velké ekonomiky se již odrazily ode dna (Graf 1). V USA došlo k dosažení dna na konci dubna, kdy týdenní index meziročně klesl o více než 11 %, zatímco v Německu až počátkem června (mezičtvrtletní pokles téměř o 7 %). V Německu se spotřebitelská poptávka rychle vrací, údaje o spotřebě elektřiny však naznačují pozvolnější oživení v průmyslových odvětvích. Naproti tomu česká ekonomika pohledem přes spotřebu elektrické energie[4] dosáhla dna již v polovině dubna, kdy její meziroční pokles kulminoval na úrovni 13,7 %. Poté došlo ke stabilnímu zlepšování všech ukazatelů. Na konci července německý index signalizuje mezičtvrtletní pokles ekonomiky (tj. pokles v uplynulých 13 týdnech oproti předchozím 13 týdnům) o 0,1 %. U indexu v USA došlo vzhledem k nárůstu nezaměstnanosti k mírnému poklesu indexu, který tak signalizuje meziroční pokles o 7,1 %. V ČR týdenní spotřeba elektřiny meziročně poklesla o 3 %.

Graf 1 (BOX) Vysokofrekvenční ukazatele hospodářského vývoje ve vybraných ekonomikách
Pohledem vysokofrekvenčních ukazatelů se ekonomiky Německa, USA i ČR nacházejí za bodem zvratu, oživení je ale pozvolné

Graf 1 (BOX) Vysokofrekvenční ukazatele hospodářského vývoje ve vybraných ekonomikách – Německo

Graf 1 (BOX) Vysokofrekvenční ukazatele hospodářského vývoje ve vybraných ekonomikách – USA

Graf 1 (BOX) Vysokofrekvenční ukazatele hospodářského vývoje ve vybraných ekonomikách – ČR


[1] Viz např. studie “High-frequency” Data Are Especially Useful for Economic Forecasting in Periods of Devastating Crisis, https://www.insee.fr/en/statistiques/4620518?sommaire=4473307.

[2] Weekly Activity Index for the German Economy (WAI), https://www.bundesbank.de/en/statistics/economic-activity-and-prices/weekly-activity-index

[3] Weekly Economic Index (WEI), https://www.newyorkfed.org/research/policy/weekly-economic-index

[4] Původní blog popisující metodiku, korelace v delší časové perspektivě a první odhady dopadů koronavirové pandemie je uveden zde: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Prvni-odhad-dopadu-pandemie-COVID-19-na-ekonomiku-CR-zverejneno-8.-4./. Zatím poslední aktualizace blogu zde: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Prvni-odhad-dopadu-pandemie-COVID-19-na-ekonomiku-CR/.