Revize spotřebního koše

V lednu 2012 došlo k pravidelné revizi spotřebního koše ČSÚ, zahrnující obměnu vah a některých reprezentantů. Nové váhové schéma vychází ze struktury spotřeby domácností v roce 2010. Ve spotřebním koši se mírně zvyšuje váha regulovaných cen, přičemž nově je z jejich definice vyjmuto deregulované nájemné a jsou naopak zařazeny položky z oblasti závodního a školního stravování (Tab.). V rámci čisté inflace se snižuje váha především potravin. U mírně nižší váhy korigované inflace bez PH převážil pokles váhy zboží (obchodovatelné ostatní) nad růstem váhy služeb (neobchodovatelné ostatní).

Vzhledem k nárůstu váhy složek s obvykle vyšší inflací (regulované ceny, ceny služeb) představuje změna spotřebního koše posun směrem k nepatrně vyšší vykazované inflaci. Na publikovaných datech za leden až březen 2012 změna koše přispěla k vyšší inflaci zhruba desetinou procentního bodu oproti prognóze z ZoI I/2012, která byla založena ještě na původním koši. Změna spotřebního koše současně vedla i k mírnému přehod- nocení primárních dopadů změn DPH v letošním a příštím roce. V lednu 2012 byl oproti původním předpokladům příspěvek zvýšení snížené sazby DPH z 10 na 14 % k růstu spotřebitelských cen o 0,07 procentního bodu vyšší a činil 1,13 procentního bodu. V lednu 2013 pak nová prognóza předpokládá, že sjednocení obou sazeb DPH na 17,5 % bude mít primární vliv do inflace -0,29 procentního bodu, zatímco dřívější odhad založený na původním koši činil -0,22 procentního bodu.

Tab. (BOX) Váhy hlavních skupin ve spotřebním koši ČSÚ
Ve spotřebním koši se zvýšila váha regulovaných cen

(v %)

  Starý koš Nový koš Rozdíl
Celkem 100,0 100,0 0,0
Regulované ceny  17,1 18,7 1,6
Čistá inflace 82,9 81,3 -1,6
z toho:       
 potraviny 25,6 24,6 -1,0
 pohonné hmoty 3,7 3,4 -0,3
 korigovaná bez PH 53,5 53,3 -0,2
 z toho:       
    neobchodovatelné ostatní  31,5 32,0 0,4
    obchodovatelné ostatní bez PH  22,0 21,4 -0,6