Příčiny pozorovaného zpomalení dynamiky vývozu

Meziroční růst vývozu zboží a služeb dle národních účtů ve třetím čtvrtletí 2016 výrazně zpomalil. Nacházel se tak nejen znatelně pod prognózou, ale také pod odhadem růstu efektivní zahraniční poptávky, která je z dlouhodobého pohledu určujícím ukazatelem prognózy vývozu. Rozdíl mezi meziroční dynamikou vývozu a efektivní zahraniční poptávkou se přitom začal výrazně zvyšovat již v úvodu loňského roku a ve třetím čtvrtletí se dále prohloubil (Graf 1). 

Graf 1 (BOX) Vývoz a efektivní zahraniční poptávka
Rozdíl v dynamikách vývozu a zahraniční poptávky se ve třetím čtvrtletí 2016 znatelně prohloubil
(meziroční změny v %, stálé ceny, sezonně očištěné údaje)

 

Měsíční údaje z databáze zahraničního obchodu ukazují, že meziroční dynamika vývozuzboží byla v průběhu třetího čtvrtletí 2016 – obdobně jako průmyslová produkce – nezvykle rozkolísaná, za čímž stál především vývoj v automobilovém průmyslu. V tomto odvětví se nejprve projevil přesun celozávodních dovolených z obvyklého srpnového termínu do července, který způsobil mimořádný výkyv viditelný v uvedeném období zejména u vývozu dopravních prostředků (Graf 2). Obdobný vývoj byl pozorován také u vývozu strojů a elektrických zařízení1, které jsou částečně produkovány také pro odvětví automobilové výroby. Ačkoliv byl červencový pokles vývozu více než kompenzován v srpnu, v září se vývoz opět snížil. Ve srovnání s předchozími čtvrtletími zaznamenal vývoz dopravních prostředků jen nepatrný nárůst a vývoz strojů a elektrických zařízení přešel do meziročního poklesu. Říjnová data pak znamenala pokračování meziročního poklesu vývozu, přičemž do záporných hodnot přešla také dynamika vývozu dopravních prostředků a pokles vývozu strojů a elektrických zařízení se dále prohloubil. V listopadu se sice vývoz v těchto kategoriích vrátil do meziročního růstu, ve srovnání s první polovinou roku 2016 však bylo jeho tempo výrazně nižší.

Graf 2 (BOX) Struktura vývozu
Zpomalení dynamiky vývozu bylo taženo zejména vývojem vývozu v automobilovém průmyslu
(meziroční změny v %, běžné ceny, příspěvky v procentních bodech)

 

Z pohledu geografického členění se jednalo zejména o odeznění růstu a následný pokles vývozu v automobilovém průmyslu do zemí západní Evropy. To potvrzují také individuální data o průmyslové produkci v tomto odvětví, z nichž je patrné znatelné zářijové zpomalení meziročního růstu tržeb z vývozu vlastních výrobků do zemí eurozóny (Graf 3). Dominantní vliv přitom mělo zpomalení meziroční dynamiky tržeb vývozců komponent pro automobilový průmysl. Nižší růst tržeb z vývozu však v září v souhrnu vykázali také hlavní tuzemští výrobci aut. Mezi nimi přitom byly výrazné rozdíly z hlediska vývoje tržeb i dynamiky vyrobeného a exportovaného počtu automobilů. V průběhu čtvrtého čtvrtletí 2016 se sice souhrnný růst tržeb výrobců aut navrátil k úrovním z první poloviny roku 2016, nadále slabý nicméně zůstal růst tržeb z vývozu komponent pro automobilový průmysl.

Graf 3 (BOX) Tržby automobilového průmyslu z vývozu do zemí Eurozóny
Zpomalil jak růst tržeb z vývozu aut, tak dílů pro jejich výrobu
(meziroční změny v %, běžné ceny, příspěvky v procentních bodech)

 

Data zahraničního obchodu i průmyslové produkce tedy naznačují, že výrazné zpomalení vývozu ve třetím čtvrtletí 2016 bylo způsobeno vývojem v automobilovém sektoru. Domácí výroba aut pak sice po krátkodobém výpadku ve třetím čtvrtletí následně rychle oživila, vývoz komponent pro automobilový průmysl však zůstal utlumený i v prvních dvou měsících čtvrtého čtvrtletí. To pravděpodobně souvisí s vývojem poptávky po nových automobilech v západní Evropě, kterou je možné aproximovat statistikou registrací nových osobních aut. Data Evropské asociace výrobců automobilů ukazují, že meziroční dynamika registrací nových osobních aut dosáhla nejvyšších hodnot v první polovině loňského roku. Ve druhém pololetí 2016 však byl pozorovaný růst registrací ve srovnání s prvním pololetím méně než poloviční a trendově se dále snižoval (Graf 4).2 Výkon automobilového průmyslu směřujícího v převážné míře na vývoz tudíž nebyl – na rozdíl od prvního pololetí – schopen tak výrazně převážit nad přetrvávajícím poklesem vývozu chemických výrobků, paliv a elektrické energie, který byl v loňském roce zapříčiněn výpadky domácí produkce.

Graf 4 (BOX) Registrace aut v západní Evropě
Meziroční růst registrací nových aut v západní Evropě znatelně zpomalil
(meziroční změny v %)

 


1 Do této skupiny patří mj. motory, spojky, převodovky i elektroinstalace.

2 To potvrdila i aktuální prosincová data, podle kterých registrace nových osobních aut v západní Evropě vzrostly meziročně jen o 2 %.