LUCI – souhrnný ukazatel trhu práce

(autor: Jan Šolc)

Informace z trhu práce již delší dobu vybízejí k porovnání aktuální situace s vývojem na vrcholu předchozího cyklu v roce 2008. Některé časové řady popisující trh práce totiž již překonaly svá historická maxima, resp. minima (zaměstnanost, obecná míra nezaměstnanosti atd.), naproti tomu jiné ukazatele (například přepočtený počet zaměstnanců či podíl nezaměstnaných osob) za svými hodnotami z vrcholu předchozího cyklu stále ještě zaostávají. Otázkou tedy je, která data jsou z hlediska trhu práce důležitější a jak souborně popsat jednotlivé informace, a souhrnně tak charakterizovat celkovou situaci.

Souhrnné hodnocení situace na trhu práce umožňuje LUCI1 – kompozitní indikátor trhu práce (Graf 1). Tento index dává dohromady informace obsažené ve dvaceti časových řadách z trhu práce pomocí metody tzv. hlavních komponent. V rámci sledovaných řad se jedná zejména o počet nezaměstnaných podle délky jejich nezaměstnanosti, podíl nezaměstnaných osob, zaměstnanost v členění podle délky úvazku, počet volných pracovních míst a další. První faktor odhadnutý v rámci této analýzy, který vysvětluje přes 50 % variability použitých časových řad, zároveň slouží k výpočtu LUCI. Výsledný index je následně standardizován. To znamená, že nulová hodnota v rámci každého odhadu odpovídá dlouhodobému průměru. Kladné hodnoty signalizují období s napjatějším trhem práce, zatímco záporné hodnoty přísluší utlumenější situaci oproti dlouhodobému průměru. Kvůli přehlednějšímu znázornění jsou jednotlivé řady sloučeny do několika reprezentativních skupin.

Graf 1 (BOX) LUCI a jeho základní dekompozice
Aktuální napětí na trhu práce je největší od roku 2002
(index, vertikální osa ukazuje směrodatné odchylky

Graf 1 (BOX)  LUCI a jeho základní dekompozice

Využití takto sestaveného indexu má řadu výhod. Data z trhu práce jsou k dispozici s poměrně malým časovým zpožděním a především s minimálními historickými revizemi. To může napomoci včasné identifikaci cyklické situace na trhu práce, která se průběžně téměř nemění v důsledku přehodnocování předchozích dat. Použití více časových řad navíc umožňuje přesnější identifikaci, neboť agregování informace snižuje vliv šumu přítomného v každé jednotlivé řadě.

Provedené simulace ukazují stabilitu indexu v čase. Při zkrácení datového vzorku na období dostupná v jednotlivých dříve publikovaných Zprávách o inflaci je vidět, že přehodnocení se týká téměř výhradně výšky vrcholů daného cyklu (Graf 2). Naproti tomu kvalitativní hodnocení polohy trhu práce v cyklu (napjatější nebo utlumenější oproti dlouhodobému průměru) zůstává převážně stabilní.

Graf 2 (BOX) Historické simulace LUCI
Zkracování časových řad ukazuje na stabilitu indexu v čase, pokud jde o odhadovanou fázi cyklu
(index, vertikální osa ukazuje směrodatné odchylky)

Graf 2 (BOX)  Historické simulace LUCI
 

Podle LUCI vykazuje trh práce již delší dobu výrazné a dále zesilující napětí. Z dlouhodobého pohledu (od roku 2002) je nyní situace na trhu práce spojena s historicky nejvyššími tlaky (Graf 1). Podílí se na tom přitom všechny zahrnuté ukazatele, z nichž velká část zároveň dosahuje historicky rekordních hodnot.


1 LUCI (Labour Utilisation Composite Index) je index agregující informace z jednotlivých veličin trhu práce. Inspirací pro výpočet tohoto indexu je obdobný index používaný centrální bankou Nového Zélandu, viz Jed Armstrong, Gunes Kamber and Ozer Karagedikli (2016), Developing a labour utilisation composite index for New Zealand, No AN2016/04, Reserve Bank of New Zealand Analytical Notes series, Reserve Bank of New Zealand.