Efektivní ukazatele zahraničního vývoje

Počínaje červencem 2006 je prognóza ČNB v oblasti předpokladů o zahraničním vývoji založena na efektivních ukazatelích eurozóny. Efektivní ukazatele eurozóny (11 členských zemí bez Lucemburska) oproti dosud používaným ukazatelům vývoje ekonomiky SRN úplněji popisují zahraniční vývoj. Fixní váhy, pomocí kterých se efektivní ukazatele počítají, jsou pro jednotlivé země stanoveny podle průměrného podílu dané země na zahraničním obchodě s ČR v roce 2005 (SRN - 60,6 %, Rakousko - 10,1 %, Itálie - 8,1 %, Francie - 7,3 %, ostatní země - méně než 5 %).

Pro potřeby predikce jsou sestavovány efektivní ukazatele HDP, inflace spotřebitelských cen a cen výrobců. Historické řady pro efektivní spotřebitelskou inflaci a HDP jsou počítány na základě dat národních statistických úřadů, efektivní inflace cen výrobců je založena na harmonizovaných datech Eurostatu. Predikce všech těchto ukazatelů jsou odvozeny z předpovědí Consensus Forecasts.

Inflace měřena efektivním ukazatelem byla v minulosti mírně vyšší než inflace v SRN

Růst HDP měřený efektivním ukazatelem byl v minulosti mírně vyšší než růst HDP v SRN

 

Jak je zřejmé z Grafu 1 a 2 (Box), efektivní ukazatele mají podobný vývoj jako původně používané ukazatele pro SRN. V průměru za celé období jsou však efektivní inflace i růst HDP mírně vyšší než údaje za SRN, ale nižší než standardní ukazatele eurozóny. Zavedení agregátu zahrnujícího více zemí tlumí dopady specifických faktorů, jako je změna sazby DPH v SRN, na zahraniční inflaci a zahraniční poptávku.

Rozdíl jednotlivých efektivních ukazatelů oproti standardním ukazatelům eurozóny je dán zejména rozdílnými váhami, ale u spotřebitelské inflace i konkrétním použitým indexem (pro výpočet efektivního ukazatele jsou použity indexy CPI pro jednotlivé země, nikoliv indexy HICP).

Adekvátně pozorovaným rozdílům mezi efektivními ukazateli a ukazateli pro SRN byly v jádrovém predikčním modelu upraveny rovnovážné veličiny tak, aby nedošlo k neopodstatněnému posunu v pohledu na minulý a budoucí vývoj.