Ceny ropy a benzínu v prognóze ČNB

Počínaje touto prognózou používá prognostický aparát ČNB tržní výhled ceny ropy Brent, který tak nahrazuje dosud využívanou cenu uralské ropy odvozenou z šetření Consensus Forecasts (CF). Navíc jsou od dubna nově v prognostickém aparátu využívány i ceny pohonných hmot které jsou přebírány ze swapových kontraktů na burzách v severozápadní Evropě (tzv. burzy ARA: Amsterdam-Rotterdam-Antverpy).

V novém schématu jsou ceny ropy i benzínu odvozovány od kotace termínových kontraktů, zjištěné v zájmu konzistence s ostatními ukazateli zahraničního vývoje vždy ke dni průzkumu referenčního Consensus Forecasts (CF). Zatímco předpověď CF je dostupná pouze pro tříměsíční a roční horizont (a vývoj v ostatních horizontech je tedy nutné dopočítávat), kotace termínových kontraktů jsou dostupné na několik let dopředu v měsíční frekvenci. Očekávaný budoucí vývoj ceny ropy a benzínu vypočtený na základě těchto kotací je tak lépe definován. Navíc analýza ČNB ukázala, že od roku 2004 předpovídaly termínované kontrakty budoucí cenu ropy WTI (jediný ukazatel vývoje ceny ropy obsažený v CF) výrazně lépe než odhady analytiků, dotazovaných v rámci průzkumu CF, a to především v delším horizontu (Graf 1 (Box)).

Termínové kontrakty odhadují budoucí cenu ropy WTI výrazně lépe než analytici

Výsledky simulovaných předpovědí vývoje indexu dovozních cen energetických surovin na základě cen různých druhů ropy prokázaly, že největší vysvětlovací schopnost má ropa typu Brent. Stejně tak cena benzínu na burzách v severozápadní Evropě (ARA) je nejlepším dostupným indikátorem pro odhad maloobchodní ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v ČR.