Budoucí vývoj nabídky ropy na světových trzích s ohledem na rentabilitu těžby na různých nalezištích při klesající ceně ropy

Odhady různých analytických pracovišť, jak bude reagovat těžba ropy na současný cenový vývoj, se pohybují v širokém rozmezí. Pro nové projekty (a pro stávající projekty v dlouhodobém horizontu) je důležitá tzv. nezisková cena („breakeven cost“). Pokud tržní cena není dostatečně vysoko nad neziskovou cenou, a tento stav trvá delší dobu, stávající projekty přestávají být ziskové a nové investice ztrácejí své opodstatnění. Odhady neziskové ceny pro různé způsoby těžby v různých oblastech od jednotlivých institucí se pohybují v širokém rozmezí (Graf 1 BOX, Tab. 1 BOX). Mnoho plánovaných projektů již bylo na základě tohoto kritéria v průběhu aktuálního poklesu ceny ropy odloženo. V současnosti pozorovaný pokles nových investic však bude mít vliv na omezení těžby ropy až v poměrně vzdálené budoucnosti. V již existujících projektech se bude těžit minimálně do doby, kdy cena ropy bude pokrývat alespoň provozní náklady1, které jsou mnohem nižší, než celkové náklady v průběhu celého investičního cyklu. Navíc existují projekty, které budou těžit přechodně i za cenu provozní ztráty (například vrty v Severním moři nebo těžba z ropných písků v Kanadě), neboť při jejich odstavení by již znovuobnovení těžby nebylo možné, nebo by znamenalo nadměrně vysoké náklady. Zároveň mnoho firem má cenu své produkce zajištěnu proti výraznějšímu poklesu pomocí finančních derivátů, a mohou tak po určitou dobu pokračovat v těžbě bez ohledu na aktuální cenu. Rovněž v zemích, kde na těžbě ropy je kriticky závislé financování jejich rozpočtů a devizové příjmy, produkce pravděpodobně nebude omezována ani při nízké rentabilitě těžby.

Graf 1 (BOX) Nezisková cena ropy pro naleziště v různých oblastech světa
Odhady neziskové ceny ropy se výrazně liší jak podle technologie těžby, tak z důvodu specifických geologických podmínek
(USD/barel, zdroj: CNBC)

Poznámka: V Kanadě jde o těžbu z ropných písků. Cena potřebná k investování v arktických oblastech a hlubokých vodách přesahuje 100 USD/barel.

Tab. 1 (BOX) Odhady neziskové ceny ropy pro břidlicovou těžbu v USA od různých institucí
Odhady neziskové ceny nových projektů od různých institucí se pohybují v širokém rozmezí, většinou jsou ale nad aktuální tržní cenou
(USD/barel, zdroj: Reuters, Bloomberg)

Instituce

Naleziště

Eagle Ford

Bakken

Permian Basin

Barnett

Niobrara

 

 

 

 

 

 

Baird Equity res.

53 - 65

61 - 75

57 - 75

93

64 - 68

Bloomberg

50 - 65

67 - 74

59 - 77

 

 

Credit Suisse

46 - 55

65

53 - 65

84

46

Goldman Sachs

80 - 90

70 - 80

70 - 80

 

 

Morgan Stanley

60 - 80

 

 

 

 

Scotia Bank

50

69

68

 

 

UBS

43

65

53 - 75

 

73

Wood Mackenzie

50 - 75

60 - 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší potenciál k omezení má těžba ropy z břidlic v Severní Americe, neboť vydatnost těchto vrtů se během produkce velice rychle snižuje. Například v Severní Dakotě činí přirozený pokles vydatnosti vrtu v průměru 65 % v prvním roce, 35 % ve druhém, 15 % ve třetím a 10 % ve čtvrtém roce, zatímco u konvenčních vrtů je pokles rovnoměrný cca 9 % ročně. K udržení stejného objemu těžby je tak nutné vrtat stále nové a nové vrty. Ale ani zde nelze očekávat rychlé přizpůsobení tržním podmínkám. Nejprve – se zpožděním cca tří měsíců od doby, kdy začala klesat cena ropy – lze již pozorovat pokles počtu povolení nových vrtů. S ještě větším zpožděním (cca 4–6 měsíců) začíná reagovat počet nově hloubených vrtů („rig count“; Graf 2 BOX). Po vyvrtání, které je dnes otázkou několika dnů, trvá většinou dalších 1–6 měsíců, než se vrt zkompletuje, aby mohl začít produkovat ropu.

Graf 2 (BOX) Počet hloubených vrtů v USA
Počet hloubených vrtů v USA začal v prosinci 2014 prudce klesat
(zdroj: Baker Hughes rig count)

Na podrobných datech ze Sevení Dakoty (zejména Bakken) lze dokumentovat, že operátoři aktuálně nespěchají s kompletací nových vrtů, aby v současných podmínkách výrazného přebytku ropy nezvyšovali přetlak nabídky na trhu. Roste tak zásoba neaktivovaných vrtů (Tab. 2 BOX). Počet hloubených vrtů v Severní Americe vrcholil v polovině října 2014 a jejich vysoká počáteční vydatnost tak bude přispívat k dalšímu rychlému růstu těžby v USA ještě minimálně v první polovině letošního roku. V tomto období je zároveň sezonně nejnižší globální poptávka po ropě, a lze tedy očekávat i nejvyšší převis nabídky a největší tlak na cenu ropy. Poté by růst produkce v USA měl začít zpomalovat s klesajícím počtem produkujících vrtů („well count“). Nejvíce vrtů bude uzavíráno v okrajových částech jednotlivých břidlicových nalezišť, omezovat se však bude i část konvenční těžby z málo vydatných vrtů (tzv. „stripper wells“), které produkují méně než 10 barelů denně, a mají tak vysoké provozní náklady. Těžba by měla být omezována též v oblasti Bakken, která je nejvíce vzdálena od zpracovatelské a dopravní infrastruktury (skutečné ceny ropy u „hlavy“ vrtů jsou zde proto výrazně nižší než publikovaná cena WTI) a v Permian Basin, kde jsou vysoké náklady na těžbu kvůli složitějším geologickým podmínkám.

Tab. 2 (BOX) Vývoj břidlicové těžby v Severní Dakotě
V reakci na pokles místní ceny ropy klesají počty povolených i hloubených vrtů. Operátoři navíc odkládají zkompletování vrtů, a roste tak zásoba nezkompletovaných vrtů
(zdroj: Ministerstvo minerálních zdrojů Severní Dakoty)

 

2014

2015

září

říjen

listopad

prosinec

leden

Místní cena ropy (USD/barel)

74,9

68,9

60,6

40,7

29,3

Počet povolených vrtů

261

328

235

251

 

Počet hloubených vrtů

193

191

188

181

156

Počet zkompletovaných vrtů

193

145

39

 

 

Zásoba nezkompletovaných vrtů

610

650

775

 

 

Počet produkujících vrtů

11 758

11 903

11 942

 

 

Denní produkce ropy (mil. barelů)

1,186

1,184

1,187

 

 

 Poznámka: Za rok 2015 jsou uvedeny údaje k 14. lednu.


1 Nedávná analýza společnosti Wood Mackenzie uvádí, že při ceně ropy Brent 50 USD/barel by provozní ztrátu vykázala naleziště těžící pouhá 0,2 % světové těžby (tj. 190 tis. barelů denně). Při ceně 45 USD/barel by ztrátový objem těžby vzrostl na 400 tis. barelů denně a při ceně 40 USD/barel na 1,5 mil. barelů denně (což reprezentuje 1,6 % světové těžby). Při této ceně by měly potíže některé kanadské projekty těžby z ropných písků. Těžba z břidlic v USA začne mít výraznější problémy až při ceně ropy Brent kolem 30 USD/barel. Ztrátová těžba však neznamená automaticky okamžité zastavení produkce, neboť producenti mohou po určitou dobu navyšovat zásoby.