Aproximace zahraničního vývoje po vstupu Slovenska do eurozóny

V souvislosti se vstupem Slovenska do eurozóny je od ZoI II/2009 v předpokladech prognózy o vnějším prostředí používána nová definice efektivních ukazatelů zahraničního vývoje. Základna pro výpočet efektivních ukazatelů HDP, CPI a PPI byla rozšířena o Slovensko, Slovinsko a Kypr. Lucembursko a Malta nejsou zohledněny při výpočtu efektivních ukazatelů, neboť nejsou sledovány v průzkumech Consensus Forecasts a jejich dopad na ukazatele je vzhledem k jejich váze v českém zahraničním obchodu zanedbatelný.

Tab. 1 (Box) Změna vah osmi největších obchodních partnerů ve výpočtu efektivních ukazatelů
(v procentech)

 Země Původní váha Nová váha
 SRN  61 47
 Slovensko 0 14
 Francie 7 8
 Rakousko 10 7
 Itálie 8 7
 Nizozemsko 5 6
 Belgie 4 4
 Španělsko 3 3

Nové váhové schéma (Tab. 1 Box) vychází z průměrného objemu českého exportu v roce 2008 (pro předchozí váhové schéma byl použit obrat zahraničního obchodu v roce 2005). Ekonomický vývoj na Slovensku tak má v současném znázornění vnějšího prostředí 14% váhu, váha SRN poklesla na 47 %. Předpovědi inflace (CPI, PPI) a růstu reálného HDP pro jednotlivé země jsou i nadále přebírány z měsíčních publikací Consensus Forecasts (CF) společnosti Consensus Economics Inc.

zoi_II_2009_box_II_graf_1

Porovnání vývoje původních a nových ukazatelů inflace a růstu HDP (včetně aktuální předpovědi) je znázorněno v Grafu 1 Box a Grafu 2 Box). Nové efektivní ukazatele růstu CPI i HDP se nacházejí v průměru výše než dříve používaný ukazatel. Efektivní ukazatel růstu PPI nezaznamenal prakticky žádnou změnu, neboť jeho předpověď CF je dostupná pouze pro Německo, Itálii a eurozónu jako celek a efektivní ukazatele tudíž nemohou zohledňovat všechny země z váhového schématu.

zoi_II_2009_box_II_graf_2