Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

8. Situační zpráva 2012

Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu představují v souhrnu riziko ve směru uvolněnější měnové politiky oproti vyznění prognózy ze Zprávy o inflaci IV/2012, což je dáno kumulací mírných odchylek od prognózy převážně v tomto směru. Nižší vůči prognóze byla domácí ekonomická aktivita, mzdy i inflace. Rovněž nové informace o vývoji v zahraničí působí ve směru uvolněnější měnové politiky. Jedinou veličinou, tlumící výše uvedená rizika, je měnový kurz, přičemž domácí úrokové sazby působí neutrálně. Z hlediska inflace je bilance rizik v GRIPu protiinflační jen ve velmi malém rozsahu.

Nad rámec simulace GRIPu existují nejistoty spojené s domácím fiskálním vývojem a zhoršujícím se výhledem ekonomické aktivity v eurozóně. Mírným rizikem směrem k vyšší inflaci a přísnější měnové politice jsou aktuálně vyšší světové ceny agrárních komodit. Dle Sekce měnové a statistiky ČNB tak jde celková bilance rizik prognózy ze Zprávy o inflaci IV/2012 mírně ve směru uvolněnější měnové politiky.

Graf rizik inflační prognózy (GRIP) - 8. SZ