Co je GRIP

Pro měnověpolitická jednání, kdy není dostupná nová prognóza, ale jsou již k dispozici nové údaje, je pro bankovní radu i komunikaci s veřejností pomocným vodítkem tzv. graf rizik inflační prognózy neboli GRIP. Ten naznačuje vliv nově dostupných informací na výhled celkové inflace a úrokových sazeb. Nové informace jsou rozděleny do pěti skupin: zahraniční veličiny, domácí reálná ekonomika, inflace, měnový kurz a úrokové sazby.

GRIP vzniká pomocí jádrového predikčního modelu, do něhož jsou vloženy nové informace, přičemž výsledkem jsou odchylky výhledu celkové inflace a úrokových sazeb od základního scénáře stávající prognózy. Zobrazené dopady rizik, jednotlivé body GRIPu, jsou ve srovnání s plnohodnotnou prognózou spíše hrubým odhadem vlivu nových informací.

Schématický GRIP je znázorněn na obrázku níže. Vodorovná osa zachycuje odchylku simulace od stávající prognózy celkové inflace na začátku horizontu měnové politiky (tj. za čtyři čtvrtletí). Na svislé ose je pak vynesen dopad nových informací na průměrnou odchylku úrokových sazeb 3M PRIBOR na ročním horizontu (tj. v následujících čtyřech čtvrtletích). Důvodem pro zobrazování dopadu do průměrných úrokových sazeb je vyhlazování v reakční funkci měnové politiky v predikčním modelu.

V souvislosti s hodnocením rizik platí, že GRIP nezohledňuje všechny nově dostupné informace, ale pouze ty, jejichž dopady lze jednoduše vyčíslit skrze jádrový predikční model. Hodnocení celkové bilance rizik stávající prognózy z pohledu sekce měnové je proto formulováno verbálně v doprovodném komentáři.

Graf – Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

Graf rizik inflační prognózy