Jak se bankovní rada rozhoduje

Bankovní rada jedná o nastavení měnové politiky zpravidla osmkrát ročně, výjimečně také na mimořádných zasedáních. Čtyřikrát ročně má k dispozici novou prognózu. V mezidobí pak vyhodnocuje situaci podle aktuálně dostupných informací optikou rizik a nejistot poslední prognózy a jejich vlivu na výhled inflace a úrokových sazeb. Krátce po skončení každého měnověpolitického jednání je rozhodnutí bankovní rady zveřejněno na webu ČNB a prezentováno na tiskové konferenci.

  9.00 – zahájení měnového jednání bankovní rady

14.30 – zveřejnění rozhodnutí bankovní rady

15.45 – tisková konference

V den rozhodování o sazbách

Měnověpolitické jednání začíná prezentací sekce měnové, která představuje makroekonomickou prognózu, její rizika a nejistoty i další měnověpolitické úvahy. Vedle toho dává sekce měnová bankovní radě své doporučení k nastavení úrokových sazeb i celkové komunikaci. Zasedání se účastní také zástupci sekce finanční stability, sekce bankovních obchodů a restrukturalizace a odboru komunikace.

Po prezentaci a prvním kole otázek následuje druhá část jednání, kde je vedle bankovní rady přítomno již pouze vedení zmiňovaných útvarů. Každý člen bankovní rady zde vyjadřuje svůj postoj k současné situaci a naznačuje, jak bude hlasovat. Na závěr bankovní rada hlasuje o nastavení úrokových sazeb a mimořádně také o dalších měnověpolitických opatřeních.

Výsledek jednání je následně zveřejněn a odpoledne prezentován na tiskové konferenci formou prohlášení bankovní rady. Vedle samotného rozhodnutí je zveřejňován i poměr hlasování a důvody, které vedly k přijatému rozhodnutí.

S odstupem osmi dní

Písemný záznam z jednání bankovní rady je zveřejňován následující pátek po měnověpolitickém jednání, kdy představuje klíčové argumenty přiřazené konkrétním členům bankovní rady. Veřejnost má tak možnost seznámit se s jednotlivými argumenty, které na jednání zazněly.

V době nové prognózy je spolu se záznamem z jednání zveřejňována také Zpráva o měnové politice, která se věnuje popisu prognózy, základního i dalších scénářů a měnověpolitickým úvahám. Po jednání bez nově zpracované prognózy je zveřejňován popis rizik prognózy inflace tak, jak je vnímají ekonomové sekce měnové.

Šest let po měnovém jednání

Po šesti letech jsou vždy ke konci ledna zveřejňovány všechny podrobné protokoly z měnověpolitických jednání bankovní rady, a to včetně kompletních podkladů, které měla bankovní rada při svém rozhodování v daném roce k dispozici.