Jak se bankovní rada rozhoduje

Bankovní rada jedná o nastavení měnové politiky zpravidla osmkrát ročně, výjimečně také na mimořádných zasedáních. Čtyřikrát ročně má k dispozici novou prognózu. V mezidobí pak vyhodnocuje situaci podle aktuálně dostupných informací optikou rizik a nejistot poslední prognózy a jejich vlivu na výhled inflace a úrokových sazeb. Krátce po skončení každého měnověpolitického jednání je rozhodnutí bankovní rady zveřejněno na webu ČNB a prezentováno na tiskové konferenci.

  9.00 – zahájení měnového jednání bankovní rady

14.30 – zveřejnění rozhodnutí bankovní rady

15.45 – tisková konference

V den rozhodování o sazbách

Měnověpolitické jednání začíná prezentací sekce měnové, která představuje makroekonomickou prognózu, její rizika a nejistoty i další měnověpolitické úvahy. Vedle toho dává sekce měnová bankovní radě své doporučení k nastavení úrokových sazeb i celkové komunikaci. Zasedání se účastní také zástupci sekce finanční stability, sekce bankovních obchodů a odboru komunikace.

Po prezentaci a prvním kole otázek následuje druhá část jednání, kde je vedle bankovní rady přítomno již pouze vedení zmiňovaných útvarů. Každý člen bankovní rady zde vyjadřuje svůj postoj k současné situaci a naznačuje, jak bude hlasovat. Na závěr bankovní rada hlasuje o nastavení úrokových sazeb a mimořádně také o dalších měnověpolitických opatřeních.

Výsledek jednání je následně zveřejněn a odpoledne prezentován na tiskové konferenci formou prohlášení bankovní rady. Vedle samotného rozhodnutí je zveřejňován i poměr hlasování a důvody, které vedly k přijatému rozhodnutí.

S odstupem osmi dní

Písemný záznam z jednání bankovní rady je zveřejňován následující pátek po měnověpolitickém jednání, kdy představuje klíčové argumenty přiřazené konkrétním členům bankovní rady. Veřejnost má tak možnost seznámit se s jednotlivými argumenty, které na jednání zazněly.

V době nové prognózy je spolu se záznamem z jednání zveřejňována také Zpráva o měnové politice, která se věnuje popisu prognózy, základního i dalších scénářů a měnověpolitickým úvahám. Po jednání bez nově zpracované prognózy je zveřejňován Graf rizik inflační prognózy (tzv. GRIP), který zachycuje vliv nově dostupných informací na výhled inflace a úrokových sazeb.

Šest let po měnovém jednání

Po šesti letech jsou vždy ke konci ledna zveřejňovány všechny podrobné protokoly z měnověpolitických jednání bankovní rady, a to včetně kompletních podkladů, které měla bankovní rada při svém rozhodování v daném roce k dispozici.