Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

6. Situační zpráva 2012

Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu znamenají kumulaci mírně protiinflačních rizik prognózy inflace ze Zprávy o inflaci III/2012. To je dáno silnějším kurzem koruny, nižší domácí ekonomickou aktivitou, mzdami i inflací, než předpokládala prognóza. Zahraničí působí na bilanci rizik téměř neutrálně, když nižší výhled úrokových sazeb v eurozóně je kompenzován přehodnocením výhledu zahraniční poptávky a cen průmyslových výrobců.

Nad rámec simulace GRIPu existují další rizika a nejistoty. S ohledem na neschválení balíčku změn daňových zákonů se zvýšila pravděpodobnost nepřijetí návrhu, podle kterého by od ledna 2013 měly mimo jiné vzrůst obě sazby DPH o jeden procentní bod. To by znamenalo podle platné legislativy jejich sjednocení na 17,5% úrovni a představovalo by riziko směrem dolů pro celkovou inflaci, zatímco na měnověpolitickou inflaci a na úrokové sazby by neschválení změn DPH mělo mírný zvyšující vliv. Proinflačním směrem rovněž působí aktuálně vyšší ceny komodit včetně jejich vyššího výhledu. Naopak ve směru nižší inflace a sazeb působí aktuálně silnější kurz vůči dosavadnímu průměru za čtvrtletí použitému při simulaci GRIPu. Nadále přetrvává výrazná nejistota ohledně vývoje dluhové krize v eurozóně.

Dle Sekce měnové a statistiky ČNB tak celková bilance rizik prognózy ze Zprávy o inflaci III/2012 míří ve směru nižší měnověpolitické inflace i úrokových sazeb. U celkové inflace je riziko směrem dolů výraznější než u měnověpolitické inflace z důvodu možného neschválení vyšších sazeb DPH v příštím roce.

grip_120927