Graf rizik inflační prognózy

4. Situační zpráva 2012

Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu znamenají zhruba neutrální bilanci rizik prognózy inflace ze Zprávy o inflaci II/2012. Mírně protiinflační vliv zahraničních sazeb a cen průmyslových výrobců spolu s domácími počátečními podmínkami (zejména nižší spotřebou domácností) a inflací je zhruba kompenzován slabším kurzem koruny v dosavadním průběhu druhého čtvrtletí.

Nad rámec simulace GRIPu existují další rizika a nejistoty. S ohledem na legislativní stav projednávání vládních rozpočtových konsolidačních opatření roste pravděpodobnost realizace alternativního scénáře ze Zprávy o inflaci II/2012. To by znamenalo riziko směrem vzhůru pro celkovou inflaci v důsledku zvýšení DPH. Pro měnověpolitickou inflaci míří toto riziko naopak protiinflačním směrem při nižších úrokových sazbách, zejména prostřednictvím slabšího výhledu spotřeby domácností. Dodatečným rizikem ve směru vyšší inflace a sazeb je aktuálně slabší kurz vůči dosavadnímu průměru za celé čtvrtletí použitému při simulaci GRIPu. Zároveň nadále přetrvává výrazná nejistota ohledně vývoje v eurozóně.

Dle Sekce měnové a statistiky ČNB tak celková bilance rizik prognózy ze Zprávy o inflaci II/2012 jde ve směru vyšší celkové inflace a nižší měnověpolitické inflace při nižším výhledu úrokových sazeb v duchu alternativního scénáře.

grip_120628