Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

2. Situační zpráva 2012

Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu znamenají zhruba neutrální bilanci rizik prognózy inflace ze Zprávy o inflaci I/2012 při lehce nižším výhledu úrokových sazeb. Mírně směrem dolů působí vývoj kurzu a zahraničí. To je částečně kompenzováno vyšší domácí inflací. Vývoj domácí reálné ekonomiky včetně trhu práce (bod Počáteční podmínky) a úrokových sazeb odpovídá prognóze.

Nad rámec simulace GRIPu existuje protiinflační riziko spojené s aktuálně silnějším kurzem oproti průměrné hodnotě za dosavadní průběh čtvrtletí, která vchází do simulace GRIPu. Rizikem v opačném směru jsou vyšší výhled cen ropy a krátkodobý výhled cen potravin. Obecné nejistoty přetrvávají u zahraničního vývoje, v poslední době se však zmírnily a staly se více symetrickými.

Celkovou bilanci rizik prognózy inflace ze Zprávy o inflaci I/2012 tak sekce měnová a statistiky hodnotí jako slabě protiinflační.

grip_120329