Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

6. Situační zpráva 2011

grip_110922

Výsledky modelových simulací zachycených v GRIPu znamenají mírně protiinflační bilanci rizik prognózy celkové i měnověpolitické inflace ze Zprávy o inflaci III/2011 při výrazně nižším výhledu úrokových sazeb. Rozhodující vliv na bilanci rizik má vývoj v zahraničí, kde oproti prognóze došlo k výraznému snížení tržních výhledů úrokových sazeb v eurozóně, které implikuje mnohem nižší trajektorii sazeb v ČR. Ostatní body GRIPu leží blízko průsečíku os, když vývoj domácí ekonomiky zhruba odpovídá prognóze, resp. odchylky od ní jsou prozatím mírné a míří oběma směry – nahoru mzdy a měnový kurz, dolů inflace a HDP.

Nad rámec simulace GRIPu existují další rizika a nejistoty. Klíčovou nejistotou je výhled zahraničních úrokových sazeb a obecně další průběh dluhové krize v eurozóně. Rizika krátkodobého výhledu inflace jdou velmi mírně protiinflačním směrem, zejména v oblasti regulovaných cen. Naopak aktuálně slabší kurz vůči prognóze je dodatečným rizikem ve směru vyšší inflace.

Celkovou bilanci rizik prognózy celkové i měnověpolitické inflace ze Zprávy o inflaci III/2011 tak sekce měnová a statistiky hodnotí jako mírně protiinflační, u úrokových sazeb jdou rizika stávající prognózy výrazně směrem dolů.