Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

6. situační zpráva 2022

Graf rizik inflační prognózy zpracovaný pro 6. situační zprávu o hospodářském a měnovém vývoji představuje odpočet od základního scénáře letní prognózy. Simulace je konzistentně zpracována s horizontem měnové politiky vzdáleným 18–24 měsíců, což se projevilo i v tom, pro které období je odchylka inflace vynesena na vodorovné ose (1. čtvrtletí 2024).

Nově dostupné informace od zpracování letní prognózy vyznívají v simulaci GRIPu v souhrnu ve směru výrazně vyšší domácí inflace a vyšších úrokových sazeb oproti letní prognóze. Největší měrou tímto směrem působí přehodnocení zahraničních veličin, kde výrazně působí především vyšší výhled úrokových sazeb Evropské centrální banky a jádrové i energetické složky produkčních cen v efektivní eurozóně. Proinflačně vyznívá i působení domácí reálné ekonomiky během letošního roku. Nejvýrazněji se v tomto směru projevuje rychlejší mzdový růst. Nižší pozorovaná data spotřebitelské inflace za dosavadní průběh třetího čtvrtletí a přehodnocení prognózy regulovaných cen v důsledku nově připravovaného vládního zastropování cen energií naopak působí ve směru mírně nižší inflace i úrokových sazeb. Lehce silnější kurz koruny ve třetím letošním čtvrtletí implikuje nepatrně nižší domácí úrokové sazby i inflaci. Úrokové sazby působí v simulaci GRIPu neutrálně.

Nad rámec GRIPu je proinflačním rizikem expanzivnější fiskální politika. Významným rizikem ve stejném směru zůstává hrozba ztráty ukotvenosti inflačních očekávání a související riziko mzdově-inflační spirály. Naopak protiinflačním rizikem je vzrůstající pravděpodobnost recese v zahraničí, stejně jako výraznější než prognózovaný útlum domácí spotřebitelské a investiční poptávky. Dalším rizikem ve směru nižší inflace je zavedení opatření na omezení růstu cen energií na domácí či evropské úrovni a rychlejší než očekávaný pokles jádrové inflace. Obecnými nejistotami výhledu jsou další vývoj válečného konfliktu na Ukrajině, dostupnost a ceny energií a budoucí nastavení zahraniční měnové politiky.

Graf rizik inflační prognózy (GRIP) - 6. SZ