Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

2. situační zpráva 2022

Česká národní banka v březnu 2022 přistoupila k mimořádně komplexní, byť stále interní, aktualizaci zimní prognózy, jejíž naplňování je významně ovlivněno invazí Ruska na Ukrajinu. Body GRIPu tak zohledňují nejen nově dostupná data od zpracování zimní prognózy, ale také výrazné změny výhledů zahraničních i domácích veličin a související expertní nápočty a úpravy odrážející dopady válečného konfliktu. Simulace GRIPu implicitně předpokládá postupnou deeskalaci válečného konfliktu na Ukrajině v blíže nespecifikované podobě. Nejistota spojená s budoucím ekonomickým vývojem je v aktuálních podmínkách bezprecedentně vysoká. Simulace současně předpokládá standardní chování centrální banky v režimu cílování inflace, pro kterou je plnění inflačního cíle na horizontu měnové politiky jednoznačnou prioritou. K plnohodnotnému zachycení nových informací dojde v jarní prognóze, která bude publikována začátkem května.

Simulace GRIPu v souhrnu vyznívá ve směru výrazně vyšší domácí inflace i úrokových sazeb oproti zimní prognóze. Nejsilněji tímto směrem působí výrazné přehodnocení zahraničních výrobních cen a výhledů cen energií. Ve stejném směru má vliv znatelně vyšší domácí inflace, a to jak ta pozorovaná na počátku roku, která ještě nebyla ovlivněna situací na Ukrajině, tak i ta nově očekáváná pro nejbližší měsíce. Proinflačně vyznívá také nedávné oslabení kurzu koruny a jeho – přes poměrně silnou následnou korekci podpořenou intervencemi ČNB – jen postupný návrat na původně předpokládanou trajektorii. Ve směru nižších úrokových sazeb působí negativní hospodářské dopady válečné situace a nově zavedených obchodních sankcí do domácí ekonomiky spolu se slabším pozorovaným růstem mezd v závěru loňského roku a expertním snížením jejich dynamiky na výhledu. Domácí úrokové sazby v simulaci GRIPu působí neutrálně.

Nad rámec GRIPu je nadále proinflačním rizikem hrozba slabšího ukotvení inflačních očekávání u 2% cíle ČNB. Rizikem ve stejném směru je možnost déletrvajícího konfliktu na Ukrajině, který by se mimo jiné projevil v méně restriktivním působení fiskální politiky v letošním roce. Naopak protiinflačním rizikem nad rámec GRIPu je horší budoucí ekonomický vývoj s dopady na trhu práce a s tím související nižší poptávková inflace.

Graf rizik inflační prognózy (GRIP) - 2. SZ