Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

6. situační zpráva 2021

Letní prognóza byla zpracována v prostředí nadále zvýšených nejistot a rizik, které souvisely s rychlým odezníváním protipandemických opatření a s tím spojeným znovuotevíráním ekonomik. Jedním z významných rizik letní prognózy bylo pokračující přetížení globálních výrobních a dodavatelských řetězců s následnou hrozbou ještě silnějších inflačních tlaků oproti prognóze. Toto riziko se v nemalé míře naplňuje, což povede v nadcházejících čtvrtletích k zesílení cenových tlaků ve světové i domácí ekonomice. Česká ekonomika přitom s uvolněním podstatné části epidemiologických restrikcí podle očekávání ve druhém čtvrtletí výrazně ožila při současných náznacích obratu na tuzemském trhu práce, který byl celkově pandemickou krizí zasažen jen velmi omezeně. V případě spotřeby domácností došlo na jaře k oživení jejího růstu dokonce ve znatelně větší míře, než bylo očekáváno. Nicméně nižší než prognózovaná dynamika vývozu vinou výše zmíněných potíží s dodavatelskými řetězci vedla k o něco mírnějšímu zotavení celkového hospodářského výkonu oproti prognóze. Spotřebitelská inflace se v dosavadním průběhu třetího čtvrtletí posunula viditelně nad horní hranici tolerančního pásma a citelně překonala prognózu. Za tím stál jak rychlejší růst cen ve znovuotevřeném sektoru služeb včetně dalšího výrazného zvýšení příspěvku nákladů vlastnického bydlení (tzv. imputovaného nájemného), tak i znatelné zrychlení růstu cen spotřebního zboží včetně potravin.

Aktualizovaný výhled zahraničí působí v simulaci GRIPu ve směru vyšších domácích úrokových sazeb i budoucí inflace oproti stávající prognóze. To odráží kromě dílčího vlivu vyšších cen energií především vyšší pozorovanou zahraniční výrobní inflaci v návaznosti na narušené dodavatelské řetězce i její vyšší výhled pro nejbližší období. Ve stejném směru byť v nižší intenzitě působí v simulaci GRIPu také domácí inflace, a to vlivem překvapivě vysokých hodnot za červenec a především srpen. Jen z části jsou uvedené vlivy vyvažovány o trochu pomalejším růstem domácí ekonomiky během jarních měsíců. Dosavadní vývoj měnového kurzu i tržních úrokových sazeb nepředstavuje významné riziko prognózy. Bilance rizik letní prognózy zachycená touto simulací tedy v souhrnu vyznívá ve směru výrazně vyšší inflace i úrokových sazeb oproti stávající prognóze.

Nad rámec GRIPu je proinflačním rizikem zejména zeslabení ukotvenosti inflačních očekávání v podmínkách dlouhodobého výrazného přestřelování inflačního cíle. Rizikem ve stejném směru je pomalejší odeznívání přetíženosti globálních výrobních řetězců s dopady do ještě vyššího růstu cen v produkční sféře, než bylo součástí simulace. V neposlední řadě je rizikem možné delší trvání zvýšeného příspěvku imputovaného nájemného k celkové inflaci.

Graf rizik inflační prognózy (GRIP) - 6. SZ