Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

4. situační zpráva 2021

Jarní prognóza byla zpracována v prostředí nadále zvýšených rizik a nejistot. To bylo spojeno především s tehdy kulminující pandemií, vlivem které česká ekonomika čelila doposud nejpřísnějším vládním protiepidemickým omezením. Pandemie se zároveň projevila i přetížením, resp. narušením hladkého fungování globálních výrobních a dodavatelských řetězců. S přihlédnutím k tomuto výjimečně turbulentnímu období lze konstatovat, že se prognóza ze Zprávy o měnové politice – jaro 2021 zatím relativně obstojně naplňuje.

Aktualizovaný výhled zahraničí působí v simulaci GRIPu ve směru mírně vyšších domácích úrokových sazeb i inflace oproti stávající prognóze. Příznivější než předpokládaný domácí vývoj pandemie, který umožnil dřívější a razantnější rozvolňování protiepidemických opatření, přispívá k proinflačnímu hodnocení tuzemské reálné ekonomiky. To je v simulaci GRIPu zohledněno vyšší očekávanou spotřebou domácností ve druhém čtvrtletí letošního roku. V proinflačním směru se v reálné ekonomice projevuje též vyšší než očekávaný růst fundamentálních tržních mezd počátkem roku. Ve stejném směru působí v simulaci GRIPu také domácí inflace, a to převážně vlivem přehodnocení výhledu regulovaných cen pro příští rok směrem vzhůru. Jen z části jsou uvedené vlivy vyvažovány silnějším než očekávaným kurzem koruny ve druhém čtvrtletí. Vývoj domácích úrokových sazeb ve druhém čtvrtletí pak působí v simulaci GRIPu zhruba neutrálně. Bilance rizik prognózy zachycená touto simulací tedy vyznívá ve směru mírně vyšší inflace i úrokových sazeb ve srovnání se stávající prognózou.

Jedním z rizik nad rámec simulace GRIPu je případné opětovné zhoršení epidemické situace během podzimu, které by bylo spojeno se znovuzavedením omezení v ekonomice. Přitom inflační konsekvence takového vývoje nejsou na základě dosavadních zkušeností jednoznačné. Pokud budeme naopak předpokládat, že se pandemie v podstatné míře v dohledné době již nevrátí, pak existuje riziko rychlejšího nastartování ekonomiky a s tím spojeného návratu domácího trhu práce do silně přehřátého módu. Identifikujeme rovněž riziko dlouhodobějšího vlivu, respektive pomalejšího odeznívání přetíženosti globálních výrobních řetězců, která vede k výraznému růstu cen v produkční sféře.

Po zohlednění uvedených skutečností hodnotí sekce měnová nejistoty a rizika prognózy ze Zprávy o měnové politice  – jaro 2021 jako v souhrnu proinflační a působící ve směru potřeby většího zpřísnění měnové politiky oproti stávající prognóze.

Graf rizik inflační prognózy (GRIP) - 4. SZ