Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

6. Situační zpráva 2020

V kontextu letošního bezprecedentního hospodářského vývoje lze rizika prognózy ze Zprávy o inflaci III/2020, která plynou z nově dostupných makroekonomických údajů a která jsou zachycena v simulaci GRIPu, hodnotit jako individuálně relativně umírněná a v souhrnu vyrovnaná. Ve směru mírně vyšších domácích úrokových sazeb i inflace v simulaci působí vývoj domácí reálné ekonomiky zohledňující zejména o něco rychlejší než očekávaný růst průměrné mzdy ve druhém čtvrtletí. V opačném směru působí oproti prognóze v průměru zatím mírně silnější kurz koruny vůči euru a především vývoj v zahraničí, který odráží hlavně nižší výhled zahraničních cen výrobců v příštím roce. Prognóza domácích úrokových sazeb i inflace se naplňuje, a v simulaci tak tyto body působí zhruba neutrálně. Celkově lze shrnout, že základní scénář stávající prognózy se zatím poměrně dobře naplňuje.

Nad rámec simulace GRIPu existuje významné riziko spojené s aktuálně se zhoršující epidemiologickou situací v mnoha zemích včetně České republiky. Vzhledem k vysokým ekonomickým nákladům plošných restriktivních opatření z jarní fáze pandemie se vlády jednotlivých zemí snaží současnou situaci stabilizovat pomocí cílených omezení s celkově zatím pouze malými ekonomickými dopady. Avšak možnost opětovného zavedení rozsáhlejších, resp. plošných, karanténních opatření a uzavírání některých odvětví v nadcházející chladnější části roku představuje nejvýraznější riziko prognózy ze Zprávy o inflaci III/2020, a to ve směru nižší domácí ekonomické aktivity. Naproti tomu aktuálně zamýšlená dodatečná rozpočtová opatření mohou v příštím roce v souhrnu vést k méně zápornému fiskálnímu impulzu, což by na hospodářský vývoj působilo v opačném směru. Nejistotou zůstává skladba nabídkových a poptávkových faktorů stojících za pozorovaným vývojem domácí inflace.

Po zohlednění uvedených skutečností hodnotí sekce měnová rizika prognózy ze Zprávy o inflaci III/2020 jako stále výrazná, přičemž aktuální vývoj domácí epidemiologické situace zvyšuje nejistotu ohledně budoucího ekonomického vývoje.

Graf rizik inflační prognózy (GRIP) - 6. SZ