Graf rizik inflační prognózy (GRIP)

2. Situační zpráva 2018

Sekce měnová ČNB hodnotí bilanci rizik prognózy ze Zprávy o inflaci I/2018 jako mírně protiinflační a jdoucí ve směru lehce nižší trajektorie úrokových sazeb. V  simulaci GRIPu se jako nejvýraznější riziko ukazuje pozorovaná inflace, která se počátkem letošního roku snížila rychleji oproti predikci. Ostatní veličiny působí takřka neutrálně. Naplňuje se prognóza měnového kurzu koruny i tržních úrokových sazeb. Jen nepatrně pod prognózou bylo zrychlení růstů mezd a ekonomické aktivity. Nové údaje z reálné ekonomiky tak v simulaci působí jen slabě protiinflačně. Prakticky zanedbatelný vliv má nový výhled zahraničních veličin.

Nad rámec simulace GRIPu je dodatečným lehkým rizikem směrem dolů krátkodobý výhled inflace, zejména v návaznosti na pozvolnější růst cen potravinářských komodit. Všechna výše uvedená rizika by však mohla být zčásti kompenzována oproti prognóze pozvolnějším posilováním kurzu koruny v následujících čtvrtletích. Nejistotu prognózy stále představuje setrvačnost domácích fundamentálních inflačních tlaků spojených s přetrvávajícím napětím na trhu práce a se mzdovým růstem. Ten se sice vyvíjí v zásadě v souladu s prognózou, není však vyloučeno, že by se jeho vysoká dynamika mohla udržet delší dobu.

Graf rizik inflační prognózy (GRIP) - 2. SZ