Upozornění – nová metodika

V informačním systému ČNB byla ve funkční oblasti Kapitálové trhy "zplatněna" nová metodika MKT20100401. Metodika je platná od 1.4.2010, důvodem změny je přidání datových souborů, které se týkají deníku obchodníka s cennými papíry.

Struktura datového souboru MOKAS40 týkajícího se informační povinnosti dle §4 e) vyhlášky č. 605/2006 Sb. (Hlášení obchodů) se nemění.

Identifikace metodiky pro výskyty datového souboru MOKAS40 od 1.4.2010 je MKT20100401.01, došlo i ke změně verze souboru na MOKAS40.03.00. Tyto změny je nutno zaznamenat do hlavičky souborů určených k načítání do SDNS nebo k zaslání prostřednictvím tzv. web services nebo Edifactu.

Vzhledem k tomu, že identifikace trhu MIC již může obsahovat i číslice dochází navíc k rozšíření regulárního výrazu kontrolujícího formát údajů obsahující MIC z [A-Z]{4} na [0-9A-Z]{4}.

Tato změna se týká následujících údajů v MOKAS40:

14. Protistrana, kde došlo k úpravě regulárního výrazu na:
([A-Z]{6}[0-9A-Z]{5})|([0-9A-Z]{4})|([0-9A-Za-z]{8,40}|(MORE CLIENTS))

16. Identifikace místa, kde došlo k úpravě  regulárního výrazu na:
(([A-Z]{6}[0-9A-Z]{5})|([0-9A-Z]{4}))

18. Autor čísla obchodu, kde došlo k úpravě regulárního výrazu na:
(([A-Z]{6}[0-9A-Z]{5})|([0-9A-Z]{4}))

Informační systém ČNB již také přijímá soubory s nulovým počtem záznamů (je vrácena chyba).