Sazby PRIBOR na www stránkách ČNB

ČNB dává k dispozici sazby PRIBOR ve formátu HTML a TXT (vhodném pro další zpracování) prostřednictvím dynamických aplikací, které jsou součástí www stránek ČNB, v následující podobě:

Fixing úrokových sazeb - PRIBOR k danému dni

  • HTML formát

URL pro přístup:

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/penezni-trh/pribor/fixing-urokovych-sazeb-na-mezibankovnim-trhu-depozit-pribor/index.html?date=DD.MM.RRRR

DD - den
MM - měsíc
RRRR - rok

  • TXT formát

URL pro přístup:

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/penezni-trh/pribor/fixing-urokovych-sazeb-na-mezibankovnim-trhu-depozit-pribor/denni.txt?date=DD.MM.RRRR

DD - den
MM - měsíc
RRRR - rok

Popis TXT formátu:

První řádek souboru obsahuje datum, ke kterému se sazby PRIBOR vztahují ve formátu DD.MM.RRRR. Za tímto řádkem následuje hlavička v následující podobě:

termín|PRIBID|PRIBOR

Na dalších řádcích následují vlastní data. Oddělovačem hodnot je znak '|', v  případě čísel s desetinnou částí je oddělovačem desetinných míst znak ','.

Ukázka datové řádky:

1 den|5,02|5,20

Fixing úrokových sazeb - PRIBOR za daný rok

Data jsou k dispozici pouze v TXT formátu od roku 1992 do současnosti

URL pro přístup:

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/penezni-trh/pribor/fixing-urokovych-sazeb-na-mezibankovnim-trhu-depozit-pribor/rok.txt?year=RRRR

RRRR - rok

Popis TXT formátu:

První 2 řádky obsahují hlavičku, ostatní řádky vlastní data. Oddělovačem hodnot je znak '|', v  případě čísel s desetinnou částí je oddělovačem desetinných míst znak ','. Hlavička, která zároveň určuje i formát datových řádků, se skládá ze dvou řádku a má následující podobu:

|1 den||7 dní||14 dní||1 měsíc||2 měsíce||3 měsíce||6 měsíců||9 měsíců||1 rok|
Datum|PRIBID|PRIBOR|PRIBID|PRIBOR|PRIBID|PRIBOR|PRIBID|PRIBOR|PRIBID|PRIBOR|PRIBID|PRIBOR|PRIBID|PRIBOR|PRIBID|PRIBOR|PRIBID|PRIBOR

Ukázka datového řádku:

02.01.1998|17,29|18,29|14,68|15,62|14,68|15,66|15,55|16,48|15,79|16,73|16,05|16,97|16,06|16,97|16,08|16,97|16,07|16,97