Fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit - PRIBOR

Referenční úrokové sazby PRIBOR jsou poskytovány se souhlasem Czech Financial Benchmark Facility s.r.o. (CFBF), administrátora referenční sazby PRIBOR.

Zde uvedené sazby jsou publikovány s 24h zpožděním a jejich použití je možné pouze na základě platné licence s administrátorem, CFBF. V případě, že licenci nemáte, tyto sazby můžete používat pouze pro své interní účely a jakákoliv redistribuce těchto sazeb či dat z těchto sazeb odvozených (i na nepravidelné bázi) je přísně zakázána. Stejně tak je přísně zakázáno použití těchto sazeb pro komerční účely.

Jestliže požadujete přístup k aktuálním sazbám (k dispozici až o 24 h dříve než zpožděné) nebo používáte sazby PRIBOR ke komerčním či jiným než interním účelům, obraťte se přímo na CFBF (externí odkaz). Pro vyloučení pochybností, aktivity typu obchodování s deriváty (např. FRA nebo IRS), emise dluhopisů, poskytování půjček, leasing apod. se nepovažují za používání pro interní účely.

V případě, že si přejete sazby PRIBOR redistribuovat, kontaktujte, prosím, rovněž společnost CFBF prostřednictvím jejích internetových stránek www.cfbf.cz.