Fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit - PRIBOR

Referenční úrokové sazby PRIBOR jsou poskytovány se souhlasem Czech Financial Benchmark Facility s.r.o., administrátora referenční sazby PRIBOR.

Zde uvedené sazby jsou publikovány s 24h zpožděním a mohou být použity pouze pro interní účely. Jejich redistribuce je zakázána. V případě, že požadujete přístup k aktuálním sazbám (k dispozici až o 24 h dříve než zpožděné) nebo si přejete sazby PRIBOR redistribuovat, kontaktujte, prosím, společnost Czech Financial Benchmark Facility prostřednictvím jejích internetových stránek www.cfbf.cz.