Repo tendry

                                      Repo tendry 
 **Oznámení** 
 Den obchodu                          19.04.24      17.04.24      16.04.24      15.04.24      
 Směr repo operace                    stahovací     stahovací     dodávací NB   dodávací 
 Počáteční den                        19.04.24      17.04.24      18.04.24      17.04.24      
 Koncový den                          03.05.24      30.04.24      02.05.24      30.04.24      
 Minimální objem objednávky (mil. Kč) 300           300           100           10            
 Maximální počet objednávek           2             2             1             1 
 Limitní repo sazba (% p.a.)          5,75          5,75          5,95          5,85          
 Uzávěrka pro příjem objednávek       10:00         10:00         13:00         13:00         
 **Výsledky** 
 Minimální repo sazba (% p.a.)        5,74          5,73          ---           ---           
 Průměrná repo sazba (% p.a.)         5,75          5,75          ---           ---           
 Maximální repo sazba (% p.a.)        5,75          5,75          ---           ---           
 Koeficient uspokojení (%)            100           96            ---           ---           
 Výsledný objem (mld Kč)              386,500       633,452       0,000         0,000         
                                                                                 
                                                                                 
 Dluhopisy, jejichž datum ex-kupon leží v době splatnosti repo operace 
 nejsou přijímány jako zajištění