Repo tendry

                                      Repo tendry 
 **Oznámení** 
 Den obchodu                          20.04.21      19.04.21      19.04.21      19.04.21      
 Směr repo operace                    dodávací NB   dodávací      stahovací     stahovací 
 Počáteční den                        22.04.21      21.04.21      19.04.21      19.04.21      
 Koncový den                          06.05.21      05.05.21      03.05.21      03.05.21      
 Minimální objem objednávky (mil. Kč) 100           10            300           300           
 Maximální počet objednávek           1             1             2             2 
 Limitní repo sazba (% p.a.)          0,45          0,25          0,25          0,25          
 Uzávěrka pro příjem objednávek       13:00         13:00         10:15         10:00         
 **Výsledky** 
 Minimální repo sazba (% p.a.)        ---           ---           0,25          0,24          
 Průměrná repo sazba (% p.a.)         ---           ---           0,25          0,25          
 Maximální repo sazba (% p.a.)        ---           ---           0,25          0,25          
 Koeficient uspokojení (%)            ---           ---           100           100           
 Výsledný objem (mld Kč)              0,000         0,000         3,000         379,600       
                                                                                 
                                                                                 
 Dluhopisy, jejichž datum ex-kupon leží v době splatnosti repo operace 
 nejsou přijímány jako zajištění