Repo tendry

                                      Repo tendry 
 **Oznámení** 
 Den obchodu                          02.12.22      30.11.22      29.11.22      28.11.22      
 Směr repo operace                    stahovací     stahovací     dodávací NB   dodávací 
 Počáteční den                        02.12.22      30.11.22      01.12.22      30.11.22      
 Koncový den                          16.12.22      14.12.22      15.12.22      14.12.22      
 Minimální objem objednávky (mil. Kč) 300           300           10            10            
 Maximální počet objednávek           2             2             100           1 
 Limitní repo sazba (% p.a.)          7,00          7,00          7,20          7,10          
 Uzávěrka pro příjem objednávek       10:00         10:00         13:00         13:00         
 **Výsledky** 
 Minimální repo sazba (% p.a.)        6,99          6,99          ---           ---           
 Průměrná repo sazba (% p.a.)         7,00          7,00          ---           ---           
 Maximální repo sazba (% p.a.)        7,00          7,00          ---           ---           
 Koeficient uspokojení (%)            100           100           ---           ---           
 Výsledný objem (mld Kč)              361,700       441,100       0,000         0,000         
                                                                                 
                                                                                 
 Dluhopisy, jejichž datum ex-kupon leží v době splatnosti repo operace 
 nejsou přijímány jako zajištění